Kuvitusbanneri blogit, bloggar, blogs -tekstillä

FINIX: Poikkeustila tuo esiin ketteryyden, luovuuden ja lyhyiden hankintaketjujen hyödyn

22.5.2020

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustila iski pahasti tekstiili- ja vaateteollisuuteen. Suomen tekstiili- ja muoti ry:n tekemän kyselyn mukaan kolmanneksessa yrityksiä liikevaihto putosi alle puoleen ja 70% on joutunut lomauttamaan tai suunnittelee henkilökuntansa lomauttamista lähiaikoina. Myös konkurssit uhkaavat tässä epävakaassa tilanteessa kymmentä prosenttia alan yrityksiä. Kriisi kuitenkin sisältää myös muutoksen mahdollisuuden.

FINIX-hankkeessa tutkitaan hankintaketjujen hallintaa ja kestävämpää vaatetuotantoa

Tänä poikkeusaikana on havaittu lyhyiden hankintaketjujen hyödyt. Globaaleilla brändeillä on pitkät hankintaketjut ja materiaaleja, tekstiilejä ja vaatteita tuotetaan toisella puolen maapalloa halvempien tuotantokustannusten maassa. Tuotantoketjujen avaaminen on hankalaa, ja usein yritys pystyy selvittämään tuotannostaan vain osan tuotantopaikoista. Näin erityisesti isojen yritysten kohdalla. Kalliimpi hinta, paikallinen tuotanto ja pienempi tuotantoskaala yhdistetään usein kestävän kehityksen mukaisiin vaatetuottajiin, mutta nyt kriisin aikana on huomattu myös uusia hyötyjä tässä toimintatavassa. Kun tuotantomäärä on pienempää, se on myös hallittavissa helpommin kuin suurten yritysten massatuotanto. Tuotantoketjun hallinnassa oleellista on myös alihankkijoiden ja tuotantopaikkojen hyvä tuntemus ja luottamukselliset suhteet tehtaisiin. Tällöin asioiden kontrolli on helpompaa ja myös tuotannosta voidaan joustavammin neuvotella. Lyhyemmät hankintaketjut mahdollistavat paremmin kestävän kehityksen mukaisen tuotannon, ylituotannon välttämisen ja myös tuotannossa laadun kontrollin. Voidaankin sanoa, että pienempi tuotannon skaala ja parempi hankintaketjujen kontrolli mahdollistavat laadultaan paremman tuotteen ja kestävän kehityksen mukaisen, ympäristöä säästävän tuotannon.  Lähialuetuotannossa ei myöskään ole työolosuhteisiin liittyviä ongelmia, jotka ovat tyypillisiä halvemman työkustannusten maissa.  Hallittavissa oleva hankintaketju mahdollistaa näin sosiaalisten ongelmien välttämisen vaatetuotannossa. Kohti kestäviä tekstiilisysteemejä: Resurssiviisaan globaalin tekstiililiiketoiminnan yhteiskehittäminen Suomeen (FINIX) -tutkimushankkeessa kehitettävä elinkaari-informaation hallintamalli yhdistettynä digitalisaatioon parantaa yritysten mahdollisuuksia kerätä tietoa omasta hankintaketjustaan ja kuin myös kertoa tämä tieto kuluttajille. 

Ketteryys ja luovuus mahdollistavat nopeamman toipumisen viruksen aiheuttamasta tuotannon ja myynnin lamasta

Pienet vaateyritykset voivat helpommin reagoida nopeasti vaihtuviin tilanteisiin ja luoda aivan uusia toimintamalleja. Monet yritykset valmistavat tällä hetkellä kasvosuojia ja suojavarusteita, kun muuta tilauskantaa on jouduttu supistamaan. Uudenlaisia ystävämyyntejä on organisoitu, joissa suomalaiset yritykset tukevat kollegiaalisesti toisiaan. Jotkut pienet yritykset hoitavat myös kotikuljetuksia ja kotisovituksia vaatteille välttäen näin nettikaupan ongelmia eli ylitilaukset ja tilausten palautukset. Mittatilausvaatteita valmistavat yritykset ovat kääntyneet oman asiakaskuntansa puoleen saadakseen suorat tilaukset käyntiin ja he tarjoavat myös lahjaseteliä, jolla vaate maksetaan nyt, mutta tilataan myöhemmin. Näin asiakkaat voivat tukea omaa suosikkiyritystään selviämään kassakriisistä. Pienempi koko mahdollistaa toiminnan ketteryyden ja luovuuden, jolla viruksen aiheuttamasta kriisistä voidaan selvitä. Tämä ketteryys antaa myös kilpailuedun kestävän kehityksen yrityksille viruksen jälkeiseen aikaan. Kokeelliset uudet tavat tehdä myyntiä suoremmin asiakkaan kanssa kontaktissa mahdollistavat yritykselle syvemmän tutustumisen asiakaskuntaansa ja asiakkaiden toiveisiin ja tarpeisiin, ja tämä asiakaskeskeinen tieto voidaan tuoda takaisin tuotesuunnittelun. Luovuus myös mahdollistaa uudet toimintatavat, joita ei edes ollut olemassa ennen koronakriisin puhkeamista. FINIX-hankkeessa kehitetään ja tutkitaan liiketoimintamalleja, jotka mahdollistavat yritysten siirtymisen kestävämpään tekstiili- ja vaatetuotantoon. 

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?