Blogibanneri, jossa tekstit Blogi, Blogg, Blog

Hae strategisen tutkimuksen ohjelmajohtajarahoitusta ja edistä tieteen vaikuttavuutta

28.5.2024

Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) ohjelmiin liittyy kansainvälisestikin ainutlaatuinen ohjelmajohtajarahoitus. Jokaiselle strategisen tutkimuksen ohjelmalle valitaan osa-aikainen ohjelmajohtaja, jonka tehtävänä on edistää tutkimushankkeiden välistä yhteistyötä sekä vahvistaa ohjelmallisuutta ja yhteistä vaikuttavuutta. Vuoden 2024 STN-ohjelmien ohjelmajohtajahaun hakuilmoitus on nyt julkaistu. STN toivoo tänäkin vuonna saavansa monta hyvää hakemusta tieteellisen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden asiantuntijoilta.

Vuoden 2024 STN-ohjelmien ohjelmajohtajahaun ilmoitus on julkaistu. Rahoitushaku on auki 3.6.–13.8.2024. Alustavan aikataulun mukaan STN tekee rahoituspäätökset marraskuussa.

STN uudisti ohjelmajohtajien hakuprosessin ja tarkisti ohjelmajohtajien tehtäviä vuonna 2023. Tässä blogissa tarkastellaan hakemusten arviointia ja ohjelmajohtajan uutta tehtävää fasilitoida prosessia, jossa hankkeet ja ohjelmajohtaja yhdessä täsmentävät ohjelman yhteiset vaikuttavuustavoitteet.

Valmisteluryhmä arvioi ohjelmajohtajahakemukset

Ohjelmajohtajarahoituksessa yhteiskunnallisen vaikuttavuuden painoarvo on suuri.  Ohjelmajohtajahakemuksia arvioi tieteellisen paneelin sijaan STN:n päätöksentekoa tukeva valmisteluryhmä. Valmisteluryhmässä on tieteellistä ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden asiantuntemusta, ja se koostuu pääsääntöisesti kansallisista asiantuntijoista.

Valmisteluryhmä arvioi kunkin hakemuksen kolmen osa-alueen perusteella: hakijan yhteiskunnallisten verkostojen ja tieteellisen asiantuntemuksen yhteensopivuus ohjelmaan, toimintasuunnitelman laatu sekä yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Valmisteluryhmä esittää STN:lle suosituksensa siitä, keitä hakijoita kutsutaan haastatteluun. Tämän jälkeen STN päättää haastatteluun kutsuttavista ohjelmajohtajahakijoista ja haastattelee heidät.

STN:n päätökset rahoitettavista ohjelmajohtajista perustuvat kokonaiskuvaan, joka muodostuu hakemuksista, valmisteluryhmän lausunnoista ja hakijoiden haastatteluista. STN ottaa päätöksissään huomioon myös ohjelmakokonaisuuden muodostumiseen liittyvät näkökohdat.

Ohjelmajohtajahakemusten arviointi nykyisessä muodossaan toteutettiin viime vuonna ensimmäistä kertaa. Valmisteluryhmä totesi tuolloin, että kokonaisuudessaan ohjelmajohtajahakuun kehitetty arviointimalli toimii hyvin. Ohjelmajohtajalla on tärkeä rooli hankkeissa ja ohjelmassa tehdyn tutkimuksen lähettiläänä, ja toisaalta menestyksekäs yhteiskehittäminen tiedeyhteisön kanssa edellyttää vahvaa jalansijaa tutkimusmaailmassa. Ohjelmajohtajalta on siten perusteltua edellyttää kokemusta sekä tieteen että yhteiskunnallisen vaikuttavuuden alueilta.

Täsmennetyt tavoitteet tukevat vaikuttavuutta

Osana ohjelmajohtajahaun uudistusta STN laajensi ohjelmajohtajan tehtäviä siten, että ohjelmajohtaja myös fasilitoi ohjelman vaikuttavuustavoitteiden täsmentämistä. Ohjelmajohtajan avulla hankkeet vertaavat muodostamaansa ohjelmakokonaisuutta alkuperäiseen STN:n ohjelmatekstiin ja tarkastelevat, millaisia osa-alueita jää kenties kattamatta ja millaisia aiheita hankkeet puolestaan tuovat lisää. Samalla tarkastellaan, millaisia tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen yhteyspintoja hankkeiden ja ohjelmajohtajan välillä on.

Ohjelmakokonaisuuden tarkastelun jälkeen hankkeet ja ohjelmajohtaja laativat ensimmäisen version ohjelman yhteisistä, täsmennetyistä vaikuttavuustavoitteista. Täsmennetyt vaikuttavuustavoitteet kokoavat hankkeiden tutkimuksellisen ja yhteiskunnallisen yhteistyön ja näiden tavoitteet. Vaikuttavuustavoitteita päivitetään tutkimuksen ja vuorovaikutustyön edetessä.

Ohjelman vaikuttavuustavoitteita käytetään myös seurannan ja arvioinnin välineinä. Kun ohjelman yhteiset vaikuttavuustavoitteet ovat olemassa, esimerkiksi hankkeiden ja ohjelmatason toiminnan itsearviointi helpottuu. Tällä hetkellä strategisen tutkimuksen vastuualueella Suomen Akatemiassa kehitetään seurantaa siten, että vaikuttavuustavoitteet, niiden toteutumisen seuranta ja tulevan toiminnan suunnittelu muodostavat seurannan ja raportoinnin ketjun aina hakemuksesta loppuraporttiin asti.

Vuoden 2023 STN-ohjelmat Energiaratkaisut osana oikeudenmukaista vihreää murrosta (JUST ENERGY) ja Yhteiskunnalliset ratkaisut oikeudenmukaisessa vihreässä murroksessa (JUST TRANSITION) laativat ensimmäisinä täsmennetyt vaikuttavuustavoitteensa. Myös vuoden 2022 STN-ohjelmat Lapset ja nuoret – hyvinvoivat tulevaisuuden tekijät (YOUNG) ja Turvallisuus ja luottamus algoritmien aikakaudella (SHIELD) lähtivät mukaan täsmennettyjen vaikuttavuustavoitteiden määrittelyyn. Kokemukset uudesta toimintatavasta ovat positiivisia. Täsmennettyjen vaikuttavuustavoitteiden määrittelyn kautta ohjelmatoiminta ja hankkeiden yhteistyö on päässyt liikkeelle heti ohjelman käynnistyttyä. Yhteiset vaikuttavuustavoitteet raamittavat ohjelmatason yhteistyötä aikaisempaa selkeämmin.

STN toivoo paljon hyviä hakemuksia

STN on tyytyväinen ohjelmajohtajauudistukseen, ja haku toteutetaankin tänä vuonna samoilla periaatteilla kuin viime vuonna. STN toivoo saavansa paljon hyviä hakemuksia, joista neuvosto löytää parhaimmat mahdolliset ohjelmajohtajat luotsaamaan vuonna 2024 alkavia ohjelmia Vesi hyvinvoinnin, turvan ja rauhan elementtinä (WAWE) ja Demokratian tulevaisuus (DEMOC), jotka jatkuvat aina vuoteen 2030.

Lisätietoja

Strategisen tutkimuksen ohjelmajohtajahaun 2024 hakuilmoitus
Tutustu vuoden 2024 hakuinfoon STN:n ohjelmajohtajahaun hakijoille
Tutustu Vesi hyvinvoinnin, turvan ja rauhan elementtinä (WaWe)- ohjelmaan.
Tutustu Demokratian tulevaisuus (DEMOC)-ohjelmaan.
Strategisen tutkimuksen ohjelma- ja vaikuttavuustoiminta
• johtava tiedeasiantuntija Milja Saari, p. 029 533 5123
• tiedeasiantuntija Katri Mäkinen-Rostedt, p. 029 533 5181
Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?