IMPRES-ohjelma: Tutkimus auttaa kuluttajia tekemään kestävämpiä valintoja

27.11.2023

Innovatiiviset materiaalit ja palvelut resurssiviisauden ja kestävän kehityksen edistäjinä (IMPRES) -ohjelman (2019–2025) hankkeet edistävät resurssiviisautta ja kestävyyttä kehittämällä uusia materiaaleja ja niihin liittyviä palveluja. Kehitystyön alusta asti tutkijat ovat pyrkineet löytämään vastauksia myös kuluttajien kysymyksiin ja arkipäivän haasteisiin. Kuluttajien tavoittamiseksi on uusia vaihtoehtoja esitelty erilaisilla foorumeilla niin somessa kuin näyttelyissäkin. Yhteistyö eri sidosryhmien kanssa on ollut tärkeä keino edistää vuorovaikutusta suuren yleisön kanssa.

Korjaaminen korostuu kiertotaloustutkimuksessa – kuluttajavinkit jakoon somessa

Keväällä 2023 IMPRES-ohjelman hankkeet toteuttivat FINIX-hankkeen johdolla #korjaushaaste-somekampanjan. Taustalla oli tutkimuksen myötä yhä selvemmäksi käynyt ymmärrys kiertotalouden tasoista: kiertotaloudessa meidän on pyrittävä ennen kaikkea pidentämään olemassa olevien tuotteiden käyttöikää. Halusimme tarjota siihen keinoja.

Kampanjan tavoite oli innostaa ihmisiä pidentämään vaatteidensa käyttöikää ja jakamaan korjatuista vaatteistaan kuvia tai videoita sosiaalisessa mediassa, ensisijaisesti Instagramissa. Tutkimushankkeiden seuraajamäärät somessa ovat melko vaatimattomat eivätkä tavoita kuluttajia, joten pyysimme yhteistyökumppaniksi Marttaliiton. Keskusteluissa huomasimme jakavamme Marttaliiton kanssa samat arvot ja tavoitteet, joten kuvasimme ensimmäiset korjausvideot yhteistyössä. Martat suunnittelivat postauksille sopivan aikataulun ja jakoivat tuloksia suoraan Instagram-tililtään sekä antoivat materiaaleja alueellisten yhdistysten käyttöön. Jokaiselle Marttojen jakamalla julkaisulle tuli 50 000–60 000 näyttökertaa, kun taas hankkeiden jakamat videot jäävät yleensä parhaimmillaankin tuhanteen.

Hankkeeseen pyydettiin myös muutama valikoitu yrityskumppani. Osallistuminen oli yrityksille ilmaista, mutta edellytimme, että yrityksillä on merkittäviä kiertotalouspanostuksia. Kampanjaa tuettiin kolmelle tapahtumalla, joissa kumppanien kanssa yhdessä korjattiin vaatteita ja kerrottiin tutkimuksesta. Kampanja huipentui Aalto-yliopistossa järjestettyyn näyttelyyn #korjaushaaste, jossa esiteltiin ja palkittiin kuluttajien taidokkaimpia ja kekseliäimpiä korjaustöitä.

Kestävä vaate -listaus toi esille vastuullisuuskriteerit täyttäviä yrityksiä

Koronapandemian iskiessä pienet kotimaiset vaatevalmistajat joutuivat nopeasti vaikeaan tilanteeseen. Kulutuskysyntä romahti, kun kotoa ei juuri poistuttu. Kuitenkin juuri pienet toimijat ovat kiertotaloudessa ja vastuullisuudessa usein suunnannäyttäjiä. FINIX-hankkeessa huolestuttiin, sillä näiden toimijoiden selviäminen ja se, että vastuullisesti tuotetut vaatteet korvaavat muuta tuotantoa, ovat edellytyksiä tekstiilialan muutokselle.

Aiemman tutkimustiedon pohjalta valittujen sosiaalisen ja ympäristövastuukriteerien pohjalta FINIXin tutkijaryhmä kävi läpi kotimaisia vaatevalmistajia. Mukaan otettiin vain alle 10 miljoonaa euroa vaihtavia yrityksiä. Loimme Kestävä vaate -listauksen verkkosivullemme ja teimme siitä lehdistötiedotteen. Juttuideaan tarttuivat sekä Iltalehti että Iltasanomat ja saimme nopeasti listaussivulle paljon kävijöitä. Kerroimme myös, ettei lista ole täydellinen ja pyysimme yrityksiä ja niiden asiakkaita ilmoittamaan listalle sopivista yrityksistä. Saimme nopeasti kymmeniä yhteydenottoja. Tutkijat kävivät läpi ehdotettujen yritysten vastuullisuussivuja ja varmistivat kriteerien täyttymisen listaa täydentääkseen.

Kuluttajat selvästi ottivat listauksen käyttöön ja saimme siitä positiivista palautetta myös yrityksiltä. Tutkimuksellisesti hyötyä oli siitä, että listaus teki FINIXin tunnetuksi ja se nähtiin hyödylliseksi tutkimushankkeeksi myös yritysten joukossa. Toisaalta tutkijamme saivat paljon käytännön tietoa kotimaisen tekstiilikentän toimijoista ja niiden vastuullisuus- ja kiertotaloustekojen tilasta.

Näyttelyt ovat esitelleet luonnonväriaineita kuluttajille

BioColour-hankeen tavoitteena on kehittää uusia menetelmiä luonnonväriaineiden tuotantoon ja käyttöön. Se on jalkauttanut tutkimustaan useammassa näyttelyssä: Biovärit - tutkimuksia kestävästä väristä -näyttelyssä Rovaniemellä Arktikum-talossa ja Vihreää väriä -näyttelyissä sekä Suomen käsityön museossa että Designmuseossa, joista jälkimmäisessä järjestettiin myös kaksi opastettua kierrosta opettajille. Erityisesti opettajille suunnatuissa kierroksissa ja workshopeissa on haluttu madaltaa kynnystä käyttää luonnonväriaineita opetuksessa sekä luoda yhdessä uusia ideoita, jotka laajentuvat käsitöistä ja kuvaamataiteesta myös muiden perusopetuksen oppiaineiden puolelle. Tällä tavalla tuodaan luonnonväriaineiden väripalettia lähemmäksi nuorempiakin kuluttajia.

Helsingin yliopiston Tiedekulmassa on järjestetty suurelle yleisölle suunnattuja tilaisuuksia luonnonvärien valmistamisesta ja käyttämisestä sekä tulevaisuuden väreistä. Päämääränä on ollut varsinaisten väriaineiden lähteisiin, valmistamiseen ja turvallisuuteen liittyvien tutkimustulosten esittäminen. Lisäksi olemme tuoneet esiin luonnonväriaineiden kulttuurisia, sosiaalisia ja eettisiä näkökulmia. Kuluttajat ovat tottuneet voimakkaisiin synteettisiin väreihin, joten luonnonväriaineilla toteutettu tuote voi näyttää haalistuneelta ja väriltään epätasaiselta.

Näyttelyt ja muut tilaisuudet ovat tuoneet esiin värien monimuotoisuutta ja kuluttajien käsityksiä väreistä. Ne ovat näyttäneet miten historia, nykyaika ja tulevaisuus vaikuttavat siihen, mitä väriaineita käytämme ja siihen, miten ja mihin väreillä voidaan vaikuttaa. Tavoitteena on herättää keskustelua uudenlaisesta estetiikasta ja väripaletista, mihin liittyy sävyjen vaihtelu ja mahdollinen muuttuminen ajan myötä, sekä haastaa synteettisen värin asemaa “normaalina” värinä.

Vuorovaikutus kuluttajien kanssa jatkuu

IMPRES-ohjelman toimiin ovat kuuluneet myös jokasyksyiset Tiedekulman Pintaa syvemmältä – kestävät materiaalivalinnat -tilaisuudet, joita kaikki IMPRES-ohjelman hankkeet ovat olleet toteuttamassa. Näissä tilaisuuksissa tutkijat tiivistävät tieteellisen tutkimuksen tuoreimpia tuloksia suurta yleisöä kiinnostavaan muotoon ja pohtivat erityisesti kuluttajan mahdollisuuksia tehdä vastuullisia ja kestäviä kulutusvalintoja. Tutkijoiden puheenvuoroja ovat kommentoineet eri sidosryhmien edustajat ja aiheista on käyty keskustelua yleisön kanssa.

Kestävyyttä edistävien materiaalien ja niihin liittyvien palvelujen kehittämistyö vaatii oman aikansa. Vuorovaikutus kuluttajien kanssa on rohkaissut tutkijoita toisaalta tuomaan nopeasti esille työn tuloksia ja toisaalta ymmärtämään kuluttajien tarpeita ja toiveita, joita hyödyntää jatkokehittelyssä. Yhteistyö eri sidosryhmien kanssa on edistänyt vuorovaikutusta kuluttajien kanssa. Kokemukset kannustavat jatkamaan vastaavia suurelle yleisölle suunnattuja toimia. Kuluttajien tavoittaminen onkin yksi merkittävä keino lisätä tutkimuksen vaikuttavuutta ja näkyvyyttä.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?