Blogien bannerikuva

Turvallisuus ja kestävyys kytkeytyvät toisiinsa

15.5.2019

Winlandin loppukirissä on julkaistu mittava määrä päättäjille suunnattuja policy briefejä ja lisäksi hankkeen tutkimuksellisia näkökulmia tiiviissä muodossa luotaava tutkimuskatsaus. Nämä julkaisut pohjautuvat tutkimukseemme, jonka tuloksia on julkaistu useissa vertaisarvioiduissa tiedeartikkeleissa − esimerkiksi Winland-teemaisessa erikoisnumerossa Sustainability-tiedelehdessä.

Winlandissa tarkastelukulmamme keskittyy kytköksiin. Kytköksiä tarkastellaan eri aikaulottuvuuksien, paikkojen (paikallisesta globaaliin) ja sektorien (energia, ruoka, vesi) välillä. Lisäksi Winlandissa olennaista on kokonaiskuvan hahmottaminen: näkemyksemme on, että mm. ohjaamalla yritysten riskienhallintaa, kestävyyttä ja turvallisuutta kokonaisuutena on mahdollista varmistaa, että yritysten arvoketjut tukevat kestävyyttä ja yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta.

Oleellisessa osassa kokonaisuuden hahmottamisessa on kehittää tapoja, joilla paremmin ymmärretään ja hallitaan kansainvälisiä raaka-aine- ja materiaalivirtoja. Näin voidaan vahvistaa myös suomalaisen yhteiskunnan resilienssiä.

Näitä teemoja tukemaan olemme julkaisseet keväällä 2019 tiiviitä, yleistajuisia koosteita, jotka on suunnattu päättäjille niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Näihin lukeutuvat:

STN-blogeissa strategisen tutkimuksen ohjelmissa työskentelevät tutkijat ja ohjelmajohtajat kirjoittavat ajankohtaisista tutkimusaiheistaan, tutkimustiedon hyödyntämisestä ja vuorovaikutuksesta sekä tutkimuksen tarjoamista ratkaisuista yhteiskunnan polttaviin kysymyksiin. Kirjoittajien näkemykset ovat heidän omiaan.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?