Blogien bannerikuva

CloseLoop mukana rakentamassa suomalaista akkuekosysteemiä

16.5.2018

Sähköisen liikenteen edistämisellä ja uusiutuvan energian käytöllä on keskeinen sija rakennettaessa ilmastoneutraalia yhteiskuntaa. Kehittynyttä akkuteknologiaa tarvitaan näiden edistämiseen, samoin politiikkatoimia kuten taloudellisia ohjauskeinoja. CloseLoop-projektissa on tutkittu akkuteollisuuden raaka-ainevirtoja ja litium-akkuja esimerkkikohteena arvometallien kiertotaloudesta. Litium-akut valittiin arvometallien kiertotalouden esimerkkikohteeksi, koska niiden käytön ennustetaan kasvavan ja koska niissä olevia arvometalleja ei kierrätetä tehokkaasti. Ymmärrys akkuteollisuuden materiaalivirroista, kiertotalouteen tarvittavista teollisuusprosesseista sekä akkujen keräilyyn liittyvistä pullonkauloista onkin tutkimuksen ansiosta lisääntynyt huomattavasti.

Nykyisessä litium-akkuteknologiassa käytetään runsaasti arvometalleja, esim. litiumia ja kobolttia, joiden kierrätys on vielä mitätöntä ja joiden tuotannossa on ekologisia ja humanitaarisia ongelmia. Litium-akkuja tarvitaan kuluttajaelektroniikassa, sähköisessä liikenteessä, tasaamaan tuuli- ja aurinkoenergian tuotantoa sekä sähköverkkojen stabiloinnissa. Resurssitehokkuuden kannalta keskeistä on akkujen käyttöiän maksimoiminen ja uusiokäytön lisääminen.

Suomi on jo tällä hetkellä yksi Euroopan johtavia akkujen raaka-ainetoimijoita, mutta aktiivisella teollisuuspolitiikalla ja akkuekosysteemien kehittämisellä Suomeen voitaisiin houkutella edelleen uusia investointeja ja tuottaa entistä korkeamman jalostusarvon tuotteita. Eri toimijoiden tulisikin olla aktiivisia niin kotimaisilla kuin kansainvälisilläkin areenoilla.

CloseLoop-hanke on ollut aktiivinen akkuekosysteemien rakentamisessa eri foorumeilla. Nordic Battery Conferencessa Kokkolassa marraskuussa 2017 oli useita esityksiä, hankkeen tieteellisissä julkaisuissa, raporteissa ja yliopistollisissa lopputöissä on käsitelty aihetta eri kanteilta, samoin blogikirjoituksissa. Vuorimiesyhdistys palkitsi vastikään CloseLoop-ryhmän tieteellisen artikkelin, joka käsittelee kriittisten ja arvokkaiden metallien talteenottoa teollisuus- ja akkujätteestä. Eri julkaisut löytyvät hankkeen kotisivuilta closeloop.fi samoin kuin tammikuussa 2018 aiheesta julkaistu politiikkasuositus. Työ- ja elinkeinoministeriö TEM /Business Finland (BF) ovat käynnistäneet politiikkasuosituksen mukaisen Batteries from Finland –ohjelman huhtikuussa 2018. Teknologiateollisuuden kanssa tehty yhteistyö on myös johtanut uusiin avauksiin; professori Mari Lundströmiä on pyydetty koordinoimaan teollisuuden yhteishanketta akkumateriaaliprojektien edistämiseksi ja BF:lle on tehty Spin-off projektin valmisteluesitys, jossa on 20 teollisuusyritystä mukana kehittämässä akkumateriaalien ekosysteemiä. CloseLoop hankkeen tutkijat ovat olleet keskustelemassa aiheesta useissa tilaisuuksissa ja konsultoineet TEM:iä. Lukiolaisille puolestaan on järjestetty kiertotaloustyöpaja Aalto Junior LuMa-keskukseen tiloissa.

Kirjoittajat:

Minna Lammi on kulutusyhteiskunnan muutoksen ja kestävän kulutuksen asiantuntija: Hän toimii Kuluttajatutkimuskeskuksessa, Helsingin yliopistossa CloseLoop-tutkimusryhmän johtajana sekä hankkeen vuorovaikutusvastaavana. 

Pertti Kauranen on materiaalitekniikan sekä akku- ja polttokennoteknologioiden asiantuntija, ja toimii CloseLoop-hankkeen projektimanagerina Aalto-yliopistossa.

STN-blogeissa strategisen tutkimuksen ohjelmissa työskentelevät tutkijat ja ohjelmajohtajat kirjoittavat ajankohtaisista tutkimusaiheistaan, tutkimustiedon hyödyntämisestä ja vuorovaikutuksesta sekä tutkimuksen tarjoamista ratkaisuista yhteiskunnan polttaviin kysymyksiin. Kirjoittajien näkemykset ovat heidän omiaan.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?