SUDDEN: Turvallista kiertotaloutta myös lääkeainejäämät huomioiden

17.4.2020

Turvallisten ratkaisujen löytäminen kiertotaloudessa vaatii laajaa näkökulmaa ja joustavaa ajattelua. Kaikki mikä päätyy ihmisen toimesta luontoon vaikuttaa lopulta myös ihmiseen. Siksi ympäristön ja ihmisen terveyden suojelemiseksi on kiertotaloustoimetkin suunniteltava turvallisiksi ja ympäristöystävällisiksi.

Kiertotaloustavoitteista huolimatta joidenkin jätteiden hyödyntämisessä on turvallisuuteen kiinnitettävä erityistä huomiota. Tällaisia ovat esimerkiksi Kestävä lääkekehitys, SUDDEN-hankkeessa tutkittavat ravinnerikkaiden yhdyskuntajätevesilietteiden ja muovisten lääkepakkausjätteiden hyödyntäminen. Kiertotalouteen kuuluu ympäristöhyötyjen tavoite ja siksi jätteiden hyödyntäminen on tehtävä niin, että se ei kuormita luontoa tai heikennä ympäristöturvallisuutta.

Lääkeaineita ympärillämme

Osa lääkeaineista hajoaa ympäristössä hitaasti. Tutkimusten perusteella esimerkiksi rauhoittaville lääkeaineille altistuneiden kalojen käyttäytyminen muuttuu - ne eivät ne pakene saalistajiltaan tehokkaasti. Hormonilääkkeille altistuminen taas voi vaikuttaa yksilöiden sukupuolikehitykseen ja siten vaikuttaa lopulta koko populaation menestymiseen. Siksi SUDDEN-hanke panostaa sellaisten ratkaisujen etsimiseen, joissa lääkkeitä päätyisi luontoon mahdollisimman vähän.

Yhdyskuntajätevesien lietteet halutaan hyödyntää ravinteiden lähteenä. Jätevesien käsittelyssä muodostuvaan lietteeseen pidättyy kuitenkin myös haitallisia aineita, esimerkiksi lääkeaineita. Lietteitä voidaan käsitellä erilaisin menetelmin, kuten kompostoida tai kuumentaa pyrolyysi-prosessin avulla. Käsittelyillä hygienisoidaan lietteet, mutta niitä ei ole kehitetty vaikuttamaan lietteissä oleviin lääkeaineisiin.

Lääkeaineet voivat ympäristössä myös muuntua ja osa muuntuneista myöhemmin palautua alkuperäiseen vaikuttavaan muotoon. Osa näistä muuntumistuotteista on ympäristölle haitallisia. Tällä hetkellä tutkittua tietoa lääkeaineiden muuntumistuotteista on vain vähän ja siksi SUDDEN-hanke pureutuu tutkimaan eri käsittelyjen vaikutuksia lietteiden lääkeaineisiin ja niiden muuntumistuotteisiin. Tietoa tarvitaan, jotta yhdyskuntajätevesilietteiden ravinteiden hyödyntäminen voidaan tehdä turvallisesti.

Myös lääkkeet pakataan muoviin

Muovipakkausten kierrätys Suomessa kasvoi alustavien tietojen mukaan 53 % vuonna 2019 edelliseen vuoteen verrattuna. Muovi on myös yksi lääkkeiden pakkausmateriaali. Lääkepakkausjätteiden keräykseen on tällä hetkellä kuitenkin vaihtelevaa ohjeistusta. Monet jäteyhtiöt suosittelevat lajittelemaan tyhjät muoviset lääkepakkaukset muovipakkauskeräykseen.  Ohjeissa muovipakkauksia taas kehotetaan myös huuhtelemaan ennen keräykseen viemistä.

Tämän käytännön turvallisuuteen pyritään SUDDEN-hankkeessa saamaan selvyyttä: jääkö muovipakkaukseen lääkeainetta? Voiko lääkeaineet purkin huuhtelun yhteydessä tai kierrätysmateriaalin pesun yhteydessä päätyä veteen? SUDDEN -hanke selvittää siis onko muovisten lääkepakkausten kierrättäminen turvallista.

Kirjoittaja:

Sari Kauppi, SUDDEN-hankkeen tutkija, SYKE

Kestävä lääkekehitys (SUDDEN) -hanke pyrkii ratkaisemaan lääkkeiden valmistukseen, käyttöön, ja hävitykseen liittyviä ympäristöuhkia ja kestävän kehityksen haasteita. Projektin tavoitteena on vähentää lääkekehityksen ympäristöriskejä, kuroa umpeen lääkkeiden maailmanlaajuisten tuotantoketjujen lainsäädännölliset ongelmakohdat, edistää jäteveden puhdistuksen kohdentamista lääkeainejäämien poistamiseen ja puhdistamolietteen hyötykäyttöön sekä kehittää kiertotalousmalleja farmaseuttisiin pakkausmateriaaleihin.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?