ORSI: Miten Suomi orkestroidaan kiertotalouteen?

17.4.2020

Kiertotalouteen siirtyminen on järjestelmämuutos. Silloin tarvitaan selkeä yhteinen päämäärä, keskinäistä luottamusta ja sitoutumista.

Kiertotalouden edistäminen on haastavaa, sillä kyse on mittavasta järjestelmätason muutoksesta, joka voi onnistua vain erilaisten toimijoiden yhteispelillä. ORSI-hankkeessa kiertotaloutta tarkastellaan vaikuttavuuden orkestroinnin kysymyksenä. Kansainvälisten suhteiden tutkimuksesta ja musiikin maailmasta ammentavalla termillä tarkoitetaan toimijoiden kannustamista yhteisiin päämääriin erilaista tukea tarjoamalla.

Suomea voidaan pitää kiertotalouden orkestroinnin edelläkävijänä, sillä maailman ensimmäinen kiertotalouden tiekartta laadittiin Suomessa vuonna 2016 Sitran johdolla. Sitran vetämä tiekartta päivitettiin viime vuonna. Se pyrkii edistämään laajaa osallistumista kertomalla eri aloilla jo tehdyistä aloitteista ja inspiroimalla uusia tahoja toimintaan (katso toimenpiteet). 

Orkestroinnin näkökulmasta kiertotalous tarvitsisi nykyistä selkeämmän yhteisen päämäärän.Vaikkapa ilmastopolitiikan saralla Suomen nykyinen tavoite hiilineutraaliudesta vuonna 2035 on malliesimerkki kirkkaasta ja kokonaisvaltaisesta tavoitteesta: sen pystyy muistamaan ja viestimään helposti, ja se osoittaa kehityksen suunnan ja aikaraamin riittävällä tarkkuudella. Ehdotimme SYKEn tuoreessa politiikkasuosituksessa, että kiertotalouden saralla toimittaisiin samoin. Keskeisten neitseellisten raaka-aineiden käytön vähentämiselle voitaisiin asettaa määrälliset tavoitteet. Näin on toimittu esimerkiksi Alankomaissa.

Vaikuttavuuden orkestroinnin tutkimus avaa mahdollisuuksia uudenlaisiin, politiikan ja hallinnon tutkimukselle epätyypillisiin syväsukelluksiin. Esimerkiksi verkostojen johtamisen saralla on huomattu, ettei verkosto toimi ilman keskinäistä luottamusta ja sitoutumista. Oman haavoittuvuuden osoittaminen on tärkeää, jotta luottamus syntyy. Haavoittuvuudesta puhuminen on uutta kieltä politiikassa, jossa toimien sosiaalisia vaikutuksia on tavattu käsitellä hyväksyttävyyden ja legitimiteetin tyyppisten käsitteiden kautta. Reilu ja rivakka siirtymä saattaa kuitenkin tarvita teknologisten järjestelmien ohella myös inhimillisten järjestelmien uudelleenajattelua.

Kirjoittajat:

Annukka Berg, ORSI-hankkeen vuorovaikutusvastaava ja erikoistutkija, SYKE
Hanna Salo, ORSI-hankkeen tutkija, SYKE

Kohti eko-hyvinvointivaltiota: Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden orkestrointi (ORSI) -hanke tuottaa tutkittua tietoa ja välineitä, joiden avulla julkinen valta pystyy tehokkaasti ohjaamaan yhteiskuntaa kohti eko-hyvinvointivaltiota. Samalla se luo uutta tietoa eko-sosiaalipolitiikan normatiivisesta perustasta ja eettisistä käytännöistä. 

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?