FINIX: Tekstiilien kiertotalous vaatii systeemisen muutoksen

17.4.2020

Tekstiilien kiertotalouden kehittämisessä auttavat tukitoimet, standardit, ohjeistukset ja lainsäädäntö. Uudenlainen liiketoiminta ja muodin kulutuksen hidastaminen ovat osa muutosta.

Kestävä kehitys ja ilmastonmuutoksen hidastaminen tuovat tekstiili- ja muotiteollisuudelle suuria muutostarpeita. Sen tulee pienentää ympäristövaikutuksiaan oleellisesti, muuttaa liiketoimintamallejaan kestävämmäksi ja kuluttajien tulee hidastaa muodin kulutusta merkittävästi. Tekstiilijäte tulee kerätä talteen ja prosessoida uudeksi raaka-aineeksi tekstiiliteollisuudelle ja näin pienentää neitseellisen raaka-aineen käyttöä. Yritysten täytyy rakentaa uudenlaisia liiketoimintamalleja, jotka kertamyynnin sijaan perustuvat tuotteen pidempään käyttöikään, parempaan laatuun ja hitaampaan kulutukseen. Nämä haasteet luovat pohjan kokonaan uudenlaisen tekstiilisysteemin rakentamiseen, joka perustuu kestävään kehitykseen, uudenlaiseen liiketoimintaan ja suljettuun materiaalikiertoon. 

FINIX-projekti yhdistää alan toimijat ratkaisemaan näitä ongelmia yhdessä. Kiertotalouteen perustuva paradigma käsittää kierrätyskuitujen ja maa- ja metsätalouden sivuvirtojen hyödyntämisen, tekstiilien elinkaarien suunnittelun, digiteknologiaa jäljittämisessä ja lajittelussa hyödyntävät liiketoimintamallit, jotka perustuvat kestäviin materiaaleihin sekä jakamis- ja korjauspalveluihin. Lisäksi projektissa pyritään kehittämään malli tuotantoketjun avaamiseen ja siten läpinäkyvyyden lisäämiseen tekstiilien ja vaatteiden tuotannossa. 

Muutosprosessi vaatii 

  • kierrätysmateriaalien saamista markkinoille ja neitseellisten raaka-aineiden käytön verotusta, jolloin kierrätyskuiduille saadaan kilpailuetua
  • laatustandardin kehittämistä tekstiileille ja vaatteille (esim. minimikestävyys)
  • tuotannon läpinäkyvyyden mallia 
  • lainsäädäntöä, joka velvoittaa yritykset avaamaan hankintaketjujaan ja tuotetietojaan
  • standardin rakentamisen tuotteen kierrätettävyydelle
  • tuottajavastuun alalle lainsäädännöllä
  • teollisen tuotannon ympäristövaikutusten sisällyttämistä tuotteen hintaan
  • uusien liiketoimintamallien kehittämistä
  • tiedottamista kuluttajille

Tukitoimet, standardit, ohjeistukset ja lainsäädäntö voivat vauhdittaa kiertotalouteen siirtymistä. Suomen voi toimia edelläkävijänä ja aloitteentekijänä EU:n suuntaan, jotta tekstiili- ja muotiteollisuudessa saadaan merkittävä muutos aikaiseksi. Tämä muutospaine voidaan nähdä myös haasteena alan yrityksille, koska muutoksen kärjessä toimijat saavat kestävästä kehityksestä selkeän kilpailuedun.

Kohti kestäviä tekstiilisysteemejä: Resurssiviisaan globaalin tekstiililiiketoiminnan yhteiskehittäminen Suomeen (FINIX) -hanke yhteiskehittää Suomeen tekstiilituotannon ja - kulutuksen järjestelmää, joka edistää kestävää kehitystä maailmanlaajuisesti.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?