STN-ohjelmien yhteinen webinaari kutsuu keskustelemaan toimintavarmasta ruokajärjestelmästä 4.11.

19.10.2020

Toimintavarmaan ruokajärjestelmään -webinaari

Ruoka ja resilienssi - mistä on kyse? Kuinka ruokajärjestelmän resilienssiä voidaan vahvistaa?

Strategisen tutkimuksen neuvoston ohjelmat ja niiden hankkeet kutsuvat ruokajärjestelmän toimijoita, päättäjiä ja tutkijoita keskustelemaan toimintavarman ruokajärjestelmän edellytyksistä.

Webinaari käynnistää toimijoiden, tutkijoiden ja päättäjien välisen vuorovaikutusprosessin, jonka tavoitteena on vahvistaa ruokajärjestelmän resilienssiä eli sieto-, sopeutumis- ja muutoskykyä tutkimusperustaisen päätöksenteon avulla.

Webinaarin järjestävät tutkimuskonsortiot, jotka saavat rahoituksensa strategisen tutkimuksen neuvoston ohjelmista Kohti kestävää, terveellistä ja ilmastoneutraalia ruokajärjestelmää (FOOD), Julkisen vallan muuttuva rooli ja yhteiskunnan ohjaamisen mahdollisuudet (STEER) ja Sopeutuminen kestävän kasvun edellytyksenä (ADAPT). Katso tilaisuuden tarkempi ohjelma pudotusvalikosta alta.

Tervetuloa pohtimaan ruokaturvan toteutumista kriiseissä ja muutoksissa!

Aika: 4.11.2020 klo 15.00-17.00
Paikka: Webinaari, ilmoittaudu webinaariin tästä linkistä

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?