Strategisen tutkimuksen neuvosto päätti BIOD- ja DEMOGRAPHY-ohjelmien jatkorahoituksesta

11.6.2024

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) myönsi 10.6.2024 päätöskokouksessaan jatkorahoituksen kahdeksalle konsortiolle sekä kahdelle ohjelmajohtajalle, jotka toimivat seuraavissa STN-ohjelmissa:

  • Väestörakenteen muutokset – syyt, seuraukset ja ratkaisut, DEMOGRAPHY (2021–2027)
  • Elonkirjon köyhtymisen ympäristölliset ja yhteiskunnalliset yhteydet, BIOD (2021–2027)

DEMOGRAPHY-ohjelman ohjelmajohtajana jatkaa dosentti Susan Kuivalainen Eläketurvakeskuksesta, ja BIOD-ohjelman ohjelmajohtajana jatkaa tutkimusprofessori Juha Hiedanpää Luonnonvarakeskuksesta.

Pitkissä STN-ohjelmissa rahoitettavien konsortioiden kesto on lähtökohtaisesti kuusi vuotta, mutta rahoitus myönnetään kahdessa kolmen vuoden jaksossa. Toinen rahoituskausi myönnetään jatkorahoitushakemuksen ja väliraportissa esitettyjen tietojen perusteella.

Nyt jatkorahoituksen saaneet konsortiot aloittivat toimintansa lokakuussa 2021, ja jatkorahoitus myönnettiin syyskuuhun 2027 saakka. Kukin konsortio sai hakea toiselle kaudelle alkuperäisen suunnitelman mukaiseen työhön enintään 75 prosenttia ensimmäisen kauden myöntösummasta. Lisäksi STN tarjosi konsortioille ja ohjelmajohtajille mahdollisuuden hakea lisärahoitusta uuteen, ohjelman yhteiskunnallista vaikuttavuutta lisäävään toimintaan. Rahoitusta myönnettiin kahdessa ohjelmassa yhteensä 26 miljoonaa euroa, keskimäärin 3,2 miljoonaa euroa konsortiota kohti.

Strategisen tutkimuksen neuvoston puheenjohtaja Anu Kaukovirran mukaan neuvosto on tyytyväinen hankkeiden edistymiseen ja jatkorahoitushakemusten tasoon: ”Konsortioiden työ on hyvässä vauhdissa. Osa hankkeista on tuottanut jo merkittävän määrän tutkimusjulkaisuja ja politiikkasuosituksia, kun taas osa on lähtenyt ruohonjuuritason vuorovaikutuksen kautta keräämään tutkimusaineistoa ja tekemään muutosta. Jatkokaudelta odotetaan sekä tieteellisen että sidosryhmätyön tulosten valmistumista.”

Kaukovirran mukaan neuvosto on tyytyväinen myös lisärahoituksella toteutettaviin uusiin toimintakokonaisuuksiin: ”Ne ovat juuri sitä mitä haettiinkin. Uusissa toiminnoissa hyödynnetään tutkimusohjelmassa kehitettävää tietoa, osaamista ja yhteistyöverkostoja hallituksen ja ministeriöiden tunnistamiin tarpeisiin, parhaimmillaan useamman konsortion tai koko ohjelman yhteistyönä. Olen iloinen, että pystyimme rahoittamaan nämä erinomaiset lisäsuunnitelmat joko kokonaan tai osittain.”

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?