Uudistettu vuosikonferenssi kutsuu vuoropuheluun

14.1.2019

Strategisen tutkimuksen vuosikonferenssi on saanut uuden nimen ”Ratkaisuja tieteestä”. Uudella nimellä viestimme sitä, että tapahtuman ytimessä ovat sekä tutkimuksella tuotettu tieto että vuorovaikutus tutkijoiden ja tiedon tarvitsijoiden välillä.

Nimen lisäksi on uudistettu konferenssin sisältöä ratkaisukeskeisempään suuntaan. Tänä vuonna lanseeraamme Strategisen tutkimuksen ratkaisukortit, jotka esittelevät ilmiölähtöisesti koko strategisen tutkimuksen kirjon ja tarjoavat samalla tutkimukseen perustuvia näkökulmia myös vaalikeskusteluihin. Korttipakka jakautuu neljään maahan: Teknologian ja työn murrokset, Ilmastonmuutos, luonnonvarat ja energia, Osallistuva kansalaisuus sekä Hyvinvointi ja perusturva. Toivottavasti korttipakka löytää paikkansa päättäjien, valmistelijoiden ja ehdokkaiden pöydiltä, joilta pakka on helppo ottaa esiin, kun kaivataan tietoa ratkaisuista yhteiskuntamme kannalta keskeisiin haasteisiin ja etsitään asiantuntijoita, jotka kyseisiä teemoja ovat tutkineet.

Neljässä ratkaisuriihessä keskustelevat yhteiskunnalliset vaikuttajat ja strategisen tutkimuksen hankkeiden tutkijat ajankohtaisista ilmiöistä: 1) Miten edistämme datan hyödyntämistä?, 2) Miten mahdollistaa uusia osallistumisen muotoja?, 3) Miten voidaan radikaalisti vähentää kaupunkien kasvihuonepäästöjä?, 4) Mitä yhteiskuntaa uudistavista kokeiluista voidaan oppia?

Iltapäivän keskusteluosio Tutkimus+Politiikka=Ratkaisu toteutetaan yhteistyössä valtioneuvoston kanslian ja tutkijoiden ja kansanedustajien seuran Tutkaksen kanssa. Tavoitteena on, että tutkijoiden, politiikkojen ja ministeriöiden asiantuntijoiden keskustelu kumpuaa tarinallistetuista, tutkimukseen perustuvista hahmoista: Jere, Milenka, Keijo ja Kirsi. Nämä neljä hahmoa on rakennettu siten, että niissä kiteytyvät vuonna 2019 toimintansa päätökseen saattavat strategisen tutkimuksen terveyttä, työtä, maahanmuuttoa, kaupungistumista ja turvallisuutta käsittelevien ohjelmien tutkimustulokset ja toimintasuositukset. Tarinallistamisen ja dialogin avulla tutkijat esittelevät tutkimustuloksiaan ja kutsuvat päättäjiä vuoropuheluun siitä, mitä pitäisi tehdä, jotta tulevaisuuden Jere, Milenka, Keijo ja Kirsi voisivat elää onnellisina ja terveinä oikeudenmukaisessa ja turvallisessa Suomessa.

Päivän aikana ääneen pääsevät tutkijat, virkamiehet ja poliitikot sekä yleisö. Toivomme myös aktiivista keskustelua Twitterissä #ratkaisujatieteestä! Tervetuloa keskustelemaan, oppimaan, inspiroitumaan ja vahvistamaan tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta!

Ratkaisuja tieteestä, 14.2.2019 Finlandia-talossa

Tutustu tilaisuuden ohjelmaan

Ilmoittautuminen 21.1.2019 mennessä osoitteessa www.academyevents.fi koodilla RT2019. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?