Osallistuminen elintapaohjaukseen ryhmässä ja kännykkäsovelluksen käyttö auttoivat muuttamaan elintapoja

21.8.2019

Stop Diabetes -tutkimuksessa (StopDia) on saatu lupaavia alustavia tuloksia tyypin 2 diabeteksen riskin vähentämisessä. Osallistuminen elintapaohjaukseen ryhmässä ja terveellisiä elintapoja tukevan sovelluksen käyttö auttoivat tutkimukseen osallistuneita parantamaan ruokailutottumuksiaan ja kaventamaan vyötärönympärystään. Hoikistuneilla osallistujilla ruokavalion laatu parani: muun muassa kasvisten käyttö lisääntyi.

”Vuoden kestänyt terveellisiä elintapoja tukevan Pienet teot -sovelluksen käyttö yhdessä ryhmäohjauksen kanssa paransi tutkimukseen osallistujien ruokavaliota ja kavensi heidän vyötäröään. Tulokset ovat lupaavia ja rohkaisevat jatkamaan mallin kehittämistä ja hyödyntämistä”, toteaa StopDia-tutkimuksen varajohtaja, professori Timo Lakka Itä-Suomen yliopistosta.

Pienet teot -sovelluksen tavoitteena on automatisoida uusia tottumuksia ja saada aikaan pysyvä käyttäytymisen muutos. Sovelluksen avulla tutkittavat saivat valita itselleen sopivia terveellisiä tekoja ja merkitä niitä tehdyksi. Uusi tapa voi olla esimerkiksi terveellisten eväiden ottaminen mukaan töihin välipalaksi, ettei nälkä yllätä iltapäivällä ja johda väsymiseen ja epäterveellisiin valintoihin.

”Yllättäen sovelluksen käyttö oli aktiivisempaa hieman vanhemmissa ikäryhmissä. Digitaalisia vaihtoehtoja kannattaa siis tarjota ihmisille ennakkoluulottomasti iästä riippumatta”, kertoo sovellusta kehittänyt erikoistutkija Marja Harjumaa VTT:ltä.

”HUS ottaa StopDia-mallin käyttöön ja kokeiluun osana Uudenmaan hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen Hyvä kierre -projektia”, kertoo Helena Liira, terveyden edistämisen ylilääkäri HUSista.

Riskitesti kertoo sairastumisvaarasta tehokkaasti – kunhan se tehdään

Tutkimus osoitti, että maailman käytetyin tyypin 2 diabeteksen riskitesti, Suomessa kehitetty FINDRISC, ennustaa sairastumisriskin tehokkaasti ilman laboratoriotestejä. Yli puolella niistä, jotka saivat testissä riskipisteet ja lähtivät mukaan tutkimukseen, todettiin jo sokeriaineenvaihdunnan häiriö. Viideltä prosentilta löytyi aikaisemmin tunnistamaton diabetes.

Tutkimuksessa todettiin, että terveydenhuolto tavoittaa vain pienen osan niistä, jotka hyötyisivät ennaltaehkäisevästä elintapaneuvonnasta. Tutkimuksen aikana ihmisiä tavoitettiin tekemään testi parhaiten sosiaalisen median ja sanomalehtien avulla. Erityisesti journalistiset artikkelit henkilöhaastatteluineen toivat testiin kävijävyöryjä.

”Miehet suhtautuvat perinteisesti penseämmin terveyskampanjoihin ja tutkimuksiin. Heitä saatiin tehokkaimmin osallistumaan, kun viesti tuli ystävältä tai sukulaiselta. Monen miehen mukaan ”vaimo kehotti”. Työpaikoilla jaettu tieto taas tavoitti hyvin erityisesti naisia”, kertoo tutkimuspäällikkö ja FINDRISC-testin kehittäjä Jaana Lindström (THL).

StopDia-tutkimuksessa on selvitetty, miten tyypin 2 diabetekseen sairastumisen riskiä voidaan vähentää paitsi tukemalla yksittäisen ihmisen elintapoja myös vaikuttamalla elinympäristöön ja yhteiskuntaan laajemmin.

Ympäristö vaikuttaa merkittävästi ihmisten valintoihin. StopDia-hankkeessa on pyritty tukemaan terveyttä edistäviä ruoka- ja liikkumistottumuksia myös muokkaamalla työympäristöjä niin sanotun tuuppauksen (nudge) keinoin. Taukoliikuntaa on pyritty lisäämään mm. sijoittamalla taukojumppavinkkejä tulostimien ja kahviautomaattien luokse. Alustavien tietojen mukaan palauttavien taukoliikuntaliikkeiden tekeminen oli tutkimukseen osallistuvilla työpaikoilla yleisempää tutkimuksen lopussa kuin seurannan alussa.

StopDia-tutkimus on Suomen Akatemian yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittama. Hanke kuuluu tänä vuonna päättyneeseen Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat -ohjelmaan.

Tutkimuksen toteuttivat Itä-Suomen yliopisto, THL ja VTT yhteistyössä kuntien, alueiden ja alueellisten terveydenhuollon toimijoiden kanssa (mm. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, Eksote, Ylä-Savon sote, Varkauden kaupunki, Kuopion kaupunki, Siilinjärven kunta, Joroisten kunta.) Mukana toiminnassa on ollut yli 20 yhteiskunnallista toimijaa, esimerkiksi järjestöjä kuten Diabetesliitto ja Sydänliitto, sekä noin 40 työnantajaa.

StopDia-hankkeen kansallisessa seminaarissa THL:lla 21.8.2019 lanseerattiin investointilaskuri, joka auttaa ennakoimaan erilaisten elintapainterventioiden pitkän aikavälin taloudellisia vaikutuksia ja säästöpotentiaalia.

StopDia-testi ja lisätietoa hankkeesta: www.stopdia.fi

Seminaarin ohjelma: https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/4716114

#StopDia

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?