IDA: Mikä on intiimiä datakulttuurissa?

26.11.2019

Älypuhelinten sovellukset ja verkkosivut keräävät käyttäjädataa, jota analysoidaan, myydään ja vuodetaan kolmansille osapuolille. Sosiaalisen median palvelut prosessoivat häkellyttäviä datamääriä, kohdentavat mainontaa ja säätelevät sosiaalisuuden muotoja käyttöehtojen ja näkyville valikoituvan sisällön kautta. Dataa kiertää ja kasautuu sekä julkishallinnon että yksityisen sektorin omaisuutena, jonka myöhempää hyödyntämistä yksilöiden on mahdotonta hallita. Applen, Facebookin ja Googlen kaltaiset kansainväliset datajätit koostavat käyttäjistään hyvinkin yksityiskohtaisia, henkilökohtaisiin makuihin, tapoihin, kulutustottumuksiin, sijanteihin ja sosiaalisiin siteisiin pohjaavia profiileja. Työn ja vapaa-ajan rajat huojuvat etätyön ja epämuodollisten, jatkuvasti aktiivisten viestintäkanavien myötä samalla kun yksityisyyden rajoja vedetään jatkuvasti somepäivityksissä, jaetussa ja kommentoidussa sisällössä. Verkossa viihdytään, opiskellaan, kiusataan, pelataan, tehdään työtä, ahdistellaan ja rakennetaan julkisuuskuvia.

Vastikään työnsä aloittanut Intiimiys datavetoisessa kulttuurissa (IDA) -hanke kysyy, kuinka elämä datataloudessa koetaan, miten sitä tulkitaan ja mahdollisesti vastustetaan. Hanke kehittelee kokeellisia menetelmiä datavuotojen tutkimiseksi ja pyrkii edistämään avoimia, yhteiskunnallisesti kestäviä ratkaisuja henkilökohtaisen datan keräämiseen, jakamiseen, hallintaan ja käyttöön. IDA on yksi strategisen tutkimuksen neuvoston Kulttuuri teknologisoituvasssa yhteiskunnassa (CULT) -ohjelman kolmesta tutkimushankkeesta.

Hankkeen ytimessä olevan intiimiyden käsitteen avulla selvitetään yhtäältä arkirutiinien riippuvaisuutta digitaalisista laitteista ja alustoista, joiden kautta ylläpidetään moninaisia sosiaalisia suhteita ystävyyksistä ja tuttavuuksista ammatillisiin verkostoihin, parisuhteisiin ja seksuaalisiin kokeiluihin. Toisaalta intiimiys kytkeytyy yksityisyyden, luottamuksellisuuden ja haavoittuvuuden kysymyksiin sekä yksilön mahdollisuuksiin hallita itseään koskevaa dataa. IDA:n keskeisenä päämääränä on tunnistaa datavetoiseen kulttuuriin liittyviä ihmisryhmien välisiä ja sisäisiä epäarvoisuuksia ja haavoittuvuuksia, jotta näitä voidaan ennakoida ja minimoida.

IDA:n tutkimusryhmä koostuu Turun, Tampereen ja Aalto-yliopiston sekä Åbo Akademin media- ja viestintätutkimuksen, sukupuolentutkimuksen, oikeustieteen, tietojenkäsittelytieteen, muodin- ja pelitutkimuksen alojen asiantuntijoista. Monitieteisissä työpaketeissa selvitetään eri ammattikuviin ja ihmisryhmiin liittyviä digitaalisia haavoittuvuuksia, datayksityisyyttä ja -turvallisuutta koskevia näkemyksiä, verkkoa intiimin kanssakäymisen alustoina, työn ja vapaa-ajan liukumia sekä käyttäjädataan liittyvää oikeudellista säätelyä ja ohjausta.

Datavuotoa tutkitaan tekemällä systemaattisesti EU:n tietosuoja-asetukseen (GDPR) perustuvia tietopyyntöjä, joiden perusteella voidaan selvittää käyttäjädatan leviämistä sekä myös lainsäädännön käytännön toimivuutta. Kokeellisena menetelmänä tutkimusryhmä kehittää omaan käyttöönsä älypuhelinsovelluksen, jonka avulla voidaan havainnollistaa käyttäjädatan keruun mahdollisuuksia, muotoja ja volyymia. Näitä kokeita yhdistellään etnografisiin menetelmiin, joiden kautta tutkitaan datakulttuurin arkea ja kokemusta eri ihmisryhmissä, kuten maahanmuuttajanuorten, aktivistien, sosiaalisen median vaikuttajien ja ammattipoliitikkojen keskuudessa.

IDA:n toiminta on käynnistynyt menetelmiin keskittyvillä projektikokouksilla sekä tapaamisilla sidosryhmien edustajien kanssa. Varsinainen kick off -tapahtuma järjestetään keväällä 2020, jolloin kokoonnumme pohtimaan datavuodon taloutta, etiikka ja politiikkaa.

IDA:n yhteistyökumppaneita ovat muun muassa MyData Finland, suomalaisen pelialan kattojärjestö Neogames, Suomen tekstiili & muoti ry, Seksuaalipoliittinen yhdistys Sexpo, Teatterikorkeakoulu, Yleisradio ja tasa-arvovaltuutetun toimisto.

Susanna Paasonen, Turun yliopisto, toimii IDA-konsortion johtajana.

Seuraa IDA-hanketta twitterissä @in_driven

Hankkeen kotisivut avataan pian osoitteessa dataintimacy.fi/

IDA-hanke startegisen tutkimuksen verkkosivuilla

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?