Tieto käyttöön: STN-hankkeet kuultavina tulevaisuusvaliokunnassa 24.10.2018

18.9.2018

STN- ja VN TEAS -hankkeet esittelivät tutkimustuloksiaan ja tutkimus- ja vuorovaikutustoimintaan perustuvia näkökulmia sekä ratkaisuja tulevaisuusvaliokunnan avoimessa kuulemistilaisuudessa 24.10.2018.

Aika: keskiviikko 24.10.2018 klo 9.00-12.00
Paikka: Eduskunnan Pikkuparlamentissa (Arkadiankatu 3, sisäänkäynti Mannerheimintien puolelta)

Tilaisuuden videoinnin tallenne löytyy Eduskunnan nettisivuilta.

Tilaisuuden teemana oli Agenda2030:n tavoite kääntää globaali kehitys uralle, jossa ihmisten hyvinvointi ja ihmisoikeudet, talouden vauraus ja yhteiskuntien vakaus turvataan ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Tutkijoiden puheenvuorot tarjosivat kansanedustajille uusia näkökulmia pohtia poliittisia toimia, joilla kestävästä kehityksestä voitaisiin rakentaa Suomen vahvuusalue.

Paikalla oli tutkijoita esittelemässä sekä strategisen tutkimuksen (STN) että valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) uusimpia tutkimustuloksia sekä keskustelemassa siitä, miten kestävästä kehityksestä voidaan rakentaa Suomen vahvuusalue. Kukin esitys piirsi esiin kestävän kehityksen ongelman ja tarjosi näkökulmia sen ratkaisemiseksi.

OHJELMA

09.00
Tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja Stefan Wallin avaa kuulemistilaisuuden, puheenjohtajana toimii STN:n puheenjohtaja Per Mickwitz

09.05 
Tutkimustiedon merkitys kestävän kehityksen edistämisessä
erityisasiantuntija Sami Pirkkala, valtioneuvoston kanslia 

09.15
Kaikki Nuoret mukaan
professori Reetta Toivanen, Helsingin yliopisto (ALL-YOUTH STN-hanke)

09.25 
Sukupuolikysymys toisen asteen ammatillisten oppilaitosten nuorten valinnoissa
tutkimusprofessori Tommi Hoikkala, Nuorisotutkimusverkosto (VN TEAS -hanke)

09.35
Biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen innovatiivisia ratkaisuja tukevia menettelyjä tutkija
yliopistonlehtori Kirsi-Maria Halonen, Lapin yliopisto ja tohtorikoulutettava Johanna Sammalmaa, Turun yliopisto (VN TEAS -hanke)

09.45
Hiili ja monimuotoisuus – kestävän metsätalouden edellytykset
tutkimusprofessori Martin Forsius, Suomen ympäristökeskus (IBC-CARBON STN -hanke)

09.55
Suopeltojen ja -metsien maaperän kasvihuonekaasupäästöt ovat yli 10% Suomen kokonaispäästöistä – miten niitä voidaan pienentää?
tutkimusprofessori Raisa Mäkipää, Luonnonvarakeskus (SOMPA STN -hanke)

10.05
Suomesta kestävän sinisen kasvun edelläkävijä – uudet innovaatiot ja hallinnan tavat avaimena kasvuun
johtaja Anna-Stiina Heiskanen, Suomen ympäristökeskus (BlueAdapt STN -hanke)

10.15
Sää- ja ilmastoriskit Suomessa
ryhmäpäällikkö Heikki Tuomenvirta, Ilmatieteen laitos (VN TEAS -hanke)

10.25
Kiertotalouden taloudelliset ohjauskeinot
johtaja Riina Antikainen, Suomen ympäristökeskus (VN TEAS -hanke)

KESKUSTELUA 

11-12 Postereiden esittelyä salaattilounaan lomassa (auditorion ulkopuolella)

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?