Ratkaisuja tieteestä -tapahtumassa vastauksia yhteiskunnan haasteisiin

17.12.2018

Strategisen tutkimuksen vuositapahtuma Ratkaisuja tieteestä pidetään torstaina 14.2.2019. Päivä tarjoaa osallistujille tutkimukseen perustuvia ratkaisuja yhteiskunnan haasteisiin ja tietoa päätöksenteon tueksi.

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto STN järjesti tapahtuman kaksi kertaa nimellä Rakkaudesta tieteeseen. Nimi muutettiin paremmin päivän sisältöä vastaavaksi. ”Haluamme painottaa, että vaikka tapahtuman ytimessä on tutkimuksella tuotettu tieto, kyse ei ole tieteellisestä konferenssista vaan tapahtumasta, jossa ovat keskiössä vuorovaikutus tutkijoiden ja tiedon tarvitsijoiden välillä ja tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vahvistaminen”, kertoo tiedeasiantuntija Milja Saari

Ratkaisuriihissä tutkimus ja politiikka kohtaavat

Aamupäivä koostuu aikaisempaan tapaan ratkaisuriihistä. Päivän aiheita ovat

  • miten voidaan radikaalisti vähentää kaupunkien kasvihuonepäästöjä,
  • miten edistetään datan ja tekoälyn hyödyntämistä organisaatioissa
  • millaisia uusia kansalaisten osallistumisen muotoja on ja miten ne toimivat
  • miten jalkauttaa kokeilut ja tehdä niistä poliittisia johtopäätöksiä.

”Pulmana on, että tutkimus ja politiikka eivät aina kohtaa. Monesti kyse on ymmärtämisongelmasta, tarkoituksenmukaisuudesta ja ajallisen synkronoinnin ongelmista, mutta myös usein siitä, että poliittinen usko on vahvempi kuin tieteellinen näyttö”, pohtii ohjelmajohtaja Olli Kangas.

Ratkaisuriihissä ensin strategisen tutkimuksen rahoittamat tutkijat kertovat aiheesta oman tutkimuksensa näkökulmasta. Sen jälkeen keskusteluun tulee mukaan päättäjiä ja muita vaikuttajia ottamaan kantaa keinoihin ratkoa aihepiirien kysymyksiä. On tärkeää saada keskusteluihin mukaan myös yritysten edustajia.

”Esimerkiksi keskusteltaessa keinoista, joilla edistetään arvonluontia datasta, tarvitaan "kädet savessa" dataperusteista liiketoimintaa harjoittavia tai sitä edistämään pyrkiviä henkilöitä pohtimaan tutkijoiden esittämien ratkaisujen käytännön toteutusmahdollisuuksia”, korostaa ohjelmajohtaja Heli Koski.

Ohjelmanjohtaja Kaisa Korhonen-Kurki muistuttaa, että myös kansalaiset haluavat osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa heitä itseään koskevaan päätöksentekoon. Korhonen-Kurjen mukaan osallistumisen tavat ovat muuttuneet.

”Ratkaisuriihessä kuullaan tutkimuksista, jotka tunnistavat ja kehittävät uusia toimintatapoja, joilla voidaan sovittaa yhteen mm. politiikanteon nopeatahtisuus ja yhteiskunnallisten uudistusten vaatima pitkäjänteisyys”, kertoo Korhonen-Kurki.

Uusia vuorovaikutteisia tapoja esittää tutkimustuloksia

Iltapäivällä dialogia tutkijoiden ja tiedon tarvitsijoiden välillä herätellään neljän tarinallisen henkilöhahmon kautta. Hahmoissa kiteytyy tutkimushankkeiden tulokset ja toisaalta avaavat keskustelua poliittisten ratkaisujen suuntaan.  ”Ohjelma toteutuu kaavalla tutkimus + politiikka = ratkaisu. Keskustelemassa ratkaisuista on tutkijoita, virkamiehiä ja poliitikkoja” kertoo ohjelmajohtaja Riitta Kosonen.

Äänessä ovat erityisesti ensi vuonna päättyvät ohjelmat ja keskiössä niiden työn tulokset. Tutkimustuloksia tuodaan esiin dialogin avulla.  ”Haluamme rikkoa perinteisen tietoiskumaisen esitysrakenteen. Odotamme kaikilta osallistujilta heittäytymistä ja eläytymiskykyä”, raottaa ohjelmajohtaja Eveliina Saari ohjelmaa. Tämä uudenlainen dialoginen osio toteutetaan yhteistyössä valtioneuvoston kanslian ja Tutkaksen eli tutkijoiden ja kansanedustajien seuran kanssa.

Lopuksi iltapäivällä uutena ohjelmanumerona ovat ratkaisukortit, jotka esittelevät ilmiölähtöisesti koko strategisen tutkimuksen kirjon ja tarjoavat samalla tutkimukseen perustuvia näkökulmia myös vaalikevään 2019 keskusteluihin.

Ohjelmajohtaja Mikael Hildén korostaa, että tiedon jakamisessa on kasvavaa kysyntää esityksille, jotka johdattavat laajemman ja syvällisemmän tiedon lähteille. Tähän ratkaisukortit tarjoavat avaimia.

Tapahtuma järjestetään Finlandiatalon Verandassa 14.2.2019 klo 9-16. Eduskunnan puhemies Paula Risikko on lupautunut avaamaan tilaisuuden. Myös muita politiikan kovia nimiä on tulossa mukaan. Kaikkia puhujia ei vielä ole sovittu, joten kannattaa seurata tapahtuman ohjelmasivua.

Tervetuloa kaikki kiinnostuneet mukaan!

Lue lisää STN:n ohjelmista. Niiden hankkeita esittäytyy tapahtumassa.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?