Teema 2: Koulutus- ja työllisyyspolitiikka maahanmuuttajien kotoutumisen edistäjinä

7.2.2018

Suomi edistää työvoiman maahanmuuttoa, mutta kansainvälinen kilpailu osaajista ja yrityksistä on tiukkaa. Lisäksi vuoden 2015 ennätyssuuri turvapaikanhakijoiden määrä muokkaa maahanmuuton hallinnonalaa. Riihessä pohditaan, miten pysyvän oleskeluluvan saaneiden maahanmuuttajien kouluttautuminen, nopea työllistyminen sekä työperäisen maahanmuuton sujuvoittaminen helpottavat työvoimapulasta kärsivien alojen toimintaa, edistävät kotoutumista ja vähentävät sosiaalisia ja poliittisia lieveilmiöitä. Tietoiskuissa valotetaan interventioita, joilla helpotetaan maahanmuuttajien koulutuspolkua, edistetään toisen asteen koulutuksen siirtymistä ja sujuvoitetaan korkeasti koulutettujen pakolaisten työllistymistä osaamista vastaaviin tehtäviin.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?