Teema 1: Eriarvoistuminen ja osattomuus turvallisuusuhkana

7.2.2018

Luottamus ja sosiaalinen koheesio ovat tärkeimpiä yhteiskunnallisia voimavaroja. Ilman näitä ryhmien ja ihmisten väliset sidokset ja luottamus yhteiskunnallisiin instituutioihin rapautuvat eivätkä yhteiskuntaa koossapitävät mekanismit toimi kunnolla. Kansainvälisiä varoittavia esimerkkejä on paljon. Koheesion ja luottamuksen rapautuminen vaikuttaa monella tavoin yhteiskuntien toimintaan ja ihmisten arkeen. Yhteiskunnan kokonaisturvallisuus ja kansalaisten kokema turvallisuus heikentyvät. Negatiivinen kehitys voi olla seurausta monista eri tekijöitä. Tässä sessiossa tarkastellaan sekä makro- että mikrotasolla yhteiskunnan turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä –  yhtäältä niitä tekijöitä jotka yleensä on nähty turvallisuusuhkina ja yhtäältä niitä tekijöitä, joilla yhteiskunnallista turvallisuutta voidaan lisätä.  

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?