Vaikuttavuuskertomukset

Strategisen tutkimuksen ohjelmista rahoitettujen hankkeiden tuottamat vaikuttavuuskertomukset kuvaavat tutkimuksen tavoittelemaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta hankkeiden näkökulmasta. Ne tarjoavat konkreettista tietoa siitä, millaisia yhteiskunnallisia muutoksia tai ratkaisuja hankkeet ovat pyrkineet edistämään, ja miten niiden tutkimus ja vuorovaikutus ovat vieneet tarvittavaa kehitystä eteenpäin.

Vaikuttavuuskertomusten avulla seurataan hankkeiden ja ohjelmien yhteiskunnallista vaikuttavuutta rahoituskauden aikana. Rahoitettujen hankkeiden seuranta ja vaikuttavuuden arviointi kuuluvat strategisen tutkimuksen neuvoston lakisääteisiin tehtäviin.

Vaikuttavuuskertomusten julkaiseminen

Ohjelmien päätyttyä hankkeiden ja ohjelmajohtajien vaikuttavuuskertomuksia julkaistaan Suomen Akatemian aineistopankissa. Vuonna 2023 aineistopankissa on julkaistu vaikuttavuuskertomuksia vuosien 2015–2021 aikana toimineista ohjelmista (EQUA, PIHI, TECH, CITIZEN).

Vaikuttavuuskertomusten julkaisemiseen on pyydetty lupa hankkeilta. Kaikkia kertomuksia ei ole julkaistu. Julkaisemattomat kertomukset ovat saatavilla tarvittaessa tietopyynnöllä kirjaamosta, kirjaamo(at)aka.fi.

Vaikuttavuuskertomukset on jaoteltu aineistopankissa ohjelmittain. Tutustu vaikuttavuuskertomuksiin aineistopankissa tästä.

Pyrimme lisäämään vaikuttavuuskertomuksia aineistopankkiin mahdollisuuksien mukaan.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?