3.5.2017

Mitä yksilöllistetyllä terveydellä tarkoitetaan?

Yksilöllistetyn terveyden- ja sairaanhoidon kulmakivinä ovat ihmisen yksilöllinen genomitieto, yksilöllinen terveysdata ja karttuva tieto geenien toiminnasta eri sairauksissa. Yksilöllistetty lääketiede merkitsee terveydenhoidon murrosta: kun päästään kiinni yksilön oireet aiheuttaviin geeneihin ja solutason muutoksiin, on toiveita löytää uusia keinoja sairauksien ennaltaehkäisyyn ja niiden hoitoon.

Yksilöllisten tekijöiden tarkka tunteminen mahdollistaa esimerkiksi oikein kohdennetut lääkeannokset tai hoidon suuntaamisen niille, jotka siitä hyötyvät.  Myös henkilön elämäntapa- ja ympäristöriskitekijöitä voidaan kartoittaa ja tunnistaa sekä kohdentaa niiden avulla terveys- ja ravitsemusneuvonta yksilöllisemmin ja kannustaa yksilöä myös omaan aktiivisuuteen terveyden ylläpidossa. Lääketeknologia taas pystyy kehittämään uusia tutkimustyökaluja ja innovaatioita.

Yksilöllistetty lääketiede edellyttää mahdollisuuksia koota ja käsitellä suuria tietomääriä. Geenikartoitukset, biopankit ja monet rekisterit luovat pohjaa tietojenkeruuseen ja tietokantojen muodostamiselle, mutta on tärkeää, että yksilö pystyy itsekin tuottamaan, taltioimaan ja hallitsemaan henkilökohtaista tietoaan. Muutos tuo mukanaan uusia yhteiskunnallisia, eettisiä ja oikeudellisia kysymyksiä, jotka koskevat niin käyttäjiä, asiakkaita, terveydenhuollon ammattilaisia kuin päätöksentekijöitäkin.

Suomen Akatemia rahoittaa vuosina 2015–2019 monitieteistä Yksilöllistetty terveys -ohjelmaa (pHealth), jossa näitä asioita tutkitaan.

Lisätietoa Akatemian tutkimusohjelmasta.

Viimeksi muokattu 3.1.2024

AKA_FI_vaaka_sininen_RGB.svg

Tietysti.fi on Suomen Akatemian sivusto, jolla esitellään yleistajuisesti tutkimusta ja tutkitun tiedon merkitystä. Suomen Akatemia on tieteen ja tutkimusrahoituksen asiantuntija, joka edistää tutkimuksen asemaa yhteiskunnassa.

Seuraa meitä:
facebook.svg youtube.svglinkedin.svg

Ota yhteyttä

Suomen Akatemian viestintä
viestinta@aka.fi

Lisätietoja Suomen Akatemiasta
www.aka.fi

SAAVUTETTAVUUS

Kysy tieteestä tietosuojaseloste (pdf)

Tietoja evästeistä