10.1.2023

Aikaisempia energiatutkimuksen menestystarinoita

Suomen Akatemialla oli vuosina 2015–2020 Uusi energia -akatemiaohjelma, jonka menestystarinoista tuotettiin videosarja. Ohjelman hankkeet edistivät ja ohjasivat energiamurrosta energiateemassa esiteltyjen hankkeiden suuntaan.

VaGe eli Tuulivoiman ja aurinkosähkön hyödynnettävyyden parantaminen energiajärjestelmissä -konsortio mullisti energiajärjestelmien mallinnuksen kehittämällä avoimen lähdekoodin ─ erittäin monipuolisen mallinnuskehyksen. Sen avulla muuttuvan ja epävarman sähköntuotannon arvioita saadaan parannettua energiajärjestelmissä.

Tutkijoiden liikkuvuus ulkomaisissa yliopistoissa ja yhteistyön sekä verkostoitumisen tuloksellisuus teki Biojalostamon vesivirtojen katalyyttinen vesifaasireformointi eli AQUACAT-konsortiosta menestystarinan. Konsortio löysi tutkimuksilleen tukea Hollannin Twenten yliopistossa ja Lontoon Imperial Collegessa.

Konsortio tutki katalyytteja, joiden avulla biojalostamoiden jätevesissä olevat orgaaniset jäämät muunnetaan arvokkaiksi kaasuiksi kuten vedyksi. Konsortion tutkijat jättivät patenttihakemuksen tuloksistaan.

Paikallisen uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden liiketoimintakosysteemin muutos – Parempia energiapalveluita kuluttajille eli USE-konsortion toteutti yhdistelmä yhteiskunta- ja ympäristötieteilijöitä, insinöörejä ja teollisuusjohtamisen sekä automaatio- ja järjestelmäteknologian tutkijoita.

Konsortion tulokset saivat laajaa kansainvälistä huomiota. Päätulos oli ekosysteemikonseptin omaksuminen. Sen avulla suunniteltiin uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden ratkaisuja energiamurrokseen. Konsortio myös taustoitti Suomen keskipitkän aikavälin ilmastopoliittista suunnitelmaa vuonna 2017.

Viimeksi muokattu 3.1.2024

AKA_FI_vaaka_sininen_RGB.svg

Tietysti.fi on Suomen Akatemian sivusto, jolla esitellään yleistajuisesti tutkimusta ja tutkitun tiedon merkitystä. Suomen Akatemia on tieteen ja tutkimusrahoituksen asiantuntija, joka edistää tutkimuksen asemaa yhteiskunnassa.

Seuraa meitä:
facebook.svg youtube.svglinkedin.svg

Ota yhteyttä

Suomen Akatemian viestintä
viestinta@aka.fi

Lisätietoja Suomen Akatemiasta
www.aka.fi

SAAVUTETTAVUUS

Kysy tieteestä tietosuojaseloste (pdf)

Tietoja evästeistä