5.6.2017

Suomen tiedepalkinto professori Christina Salmivallille

Professori Christina Salmivalli Turun yliopistosta on vuoden 2017 Suomen tiedepalkinnon saaja. Palkinnon myöntää opetus- ja kulttuuriministeriö ja se jaettiin Tiedefoorumi-tapahtumassa Turussa.

Christina Salmivalli

Suomen tiedepalkinto on kahden vuoden välein myönnettävä, merkittävä tunnustus tieteellisestä työstä, joka annetaan Suomessa työskentelevälle tutkijalle tai tutkijaryhmälle. Palkinnon suuruus on tänä vuonna 100 000 euroa. Tiedepalkinto perustettiin vuonna 1997 ja se myönnettiin nyt 11. kerran. Professori Christina Salmivalli (s. 1967) suoritti psykologian tohtorin tutkinnon Turun yliopistossa vuonna 1998. Vuonna 2001 hänet nimitettiin Turun yliopiston kehitys- ja sosiaalipsykologian dosentiksi. Salmivalli työskenteli Suomen Akatemian nuoremman tutkijan virassa vuosina 1999–2002, Turun yliopiston psykologian yliassistenttina vuosina 2002–2006 sekä akatemiatutkijana vuosina 2010–2011. Turun yliopiston psykologian professoriksi hänet valittiin vuonna 2004. Salmivalli hoiti Stavangerin yliopiston psykologian II-professuuria vuosina 2006–2009 ja 2009–2012. Vuosina 2011–2013 hän toimi apulaisprofessorina Edith Cowan -yliopistossa Länsi- Australiassa.

Erityisesti koulukiusaaminen tutkimuskohteena

Salmivallin keskeisimmät tutkimusaiheet kasvatus- ja kehityspsykologissa ovat nuorten kehityksen (negatiivinen) dynamiikka ja erityisesti koulukiusaaminen sekä sitä selittävät tekijät. Koulukiusaaminen on Suomessa jatkuvasti ajankohtainen kysymys: kiusaamisella on suuri vaikutus lasten ja nuorten hyvinvointiin, syrjäytymisriskeihin, koulun arkipäivään ja oppimistuloksiin. Perinteisesti koulukiusaamisen on ajateltu olevan oppilaiden välistä tai kohdistuvan opettajalta oppilaaseen. Muun muassa videointien ja sosiaalisen median kautta koulukiusaaminen on saanut yhä uusia ja osin aikaisempaa hankalampiakin muotoja. Kiusaamisen vastaisiin toimiin tarvitaan tutkimukseen perustuvia, vaikuttavia ja tehokkaita menetelmiä. Christina Salmivalli on kehittänyt kiusaamisen vastaisia interventioita ottaen huomioon kiusaamiseen johtavia eri mekanismeja ja miten niihin voidaan puuttua tai ehkäistä. Professori Salmivallin tutkimukset perustuvat laajoihin ja monipuolisiin tietoaineistoihin, joka sisältää sekä kyselytutkimukset, haastattelut että tilastoanalyysit ja joka täydentyy KiVa-kouluun sitoutuneiden koulujen kautta. Salmivallin työ edustaa tutkimuksellisesti laadukasta ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tutkimusta.

Professori Salmivalli on kansainvälisesti hyvin verkottunut ja alallaan arvostettu tutkija. Hän on alansa johtavia osaajia. Professori Salmivallin interventiotutkimuksen vaikuttavuus ja yhteiskunnallinen merkittävyys ovat erittäin tärkeitä alati muuttuvassa maailmassa, jossa erityisesti maahanmuutto ja tarve integraatioon haastavat koulujen toimintatapoja sekä Suomessa että muualla.

Tutkimustensa tuloksena Salmivallin kehittämä kiusaamisen vastaisen toimenpideohjelma, KiVa-koulukonseptin, joka auttaa koulukiusattuja lapsia. KiVa-koulukonsepti on sovellettavissa myös Suomen ulkopuolella ja se on käytössä useissa muissa maissa muun muassa Hollannissa, Italiassa ja Iso-Britanniassa.

Runsaasti kansainvälistä huomiota

Salmivallin julkaisutoiminta on laaja. Hän on julkaissut muun muassa 108 vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia sekä useita satoja suomenkielisiä julkaisuja (esim. kolme yliopistollista oppikirjaa). Hänen työnsä on kerännyt runsaasti kansainvälistä huomiota: hänen tutkimuksiinsa on Google Scholar -palvelun mukaan viitattu 14 777 kertaa, joka alan huomioon ottaen on erittäin paljon. Hänen h-indeksinsä on myös korkea (web of science 36, publish or perish 54).

Salmivalli on johtanut useita koti- ja ulkomaisia tutkimushankkeita, muun muassa useita Suomen Akatemian hankkeita. Parhaillaan hän johtaa Akatemian ja Chilen CONICYT-rahoittajan yhteishanketta. Hänen KiVa-kouluhankkeensa on saanut rahoitusta myös opetus- ja kulttuuriministeriöltä vuosina 2006–2011. Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa parhaillaan Salmivallin johtamaa Opintokamut-tutkimushanketta vuosina 2014–2018.

Salmivallille on myönnetty valtion tiedonjulkistamispalkinto vuonna 2004. Hän on saanut Turun yliopiston Vuoden humanistiteko -huomionosoituksen vuonna 2008 ja hänet on valittu Vuoden psykologiksi vuonna 2009. Hänen saamistaan kansainvälisistä huomionosoituksista tärkeimpiä ovat European Award for Crime Prevention 2009, Child Act of the Year 2010 ja Peace Education Award 2011.

Lähde: opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote
Kuva: Turun yliopiston viestintä

Viimeksi muokattu 22.5.2023

AKA_FI_vaaka_sininen_RGB.svg

Tietysti.fi on Suomen Akatemian sivusto, jolla esitellään yleistajuisesti tutkimusta ja tutkitun tiedon merkitystä. Suomen Akatemia on tieteen ja tutkimusrahoituksen asiantuntija, joka edistää tutkimuksen asemaa yhteiskunnassa.

Seuraa meitä:
facebook.svg youtube.svglinkedin.svg

Ota yhteyttä

Suomen Akatemian viestintä
viestinta@aka.fi

Lisätietoja Suomen Akatemiasta
www.aka.fi

SAAVUTETTAVUUS

Kysy tieteestä tietosuojaseloste (pdf)

Tietoja evästeistä