26.11.2015

Aivotutkijalle palkinto yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta

Suomen Akatemia palkitsi torstaina 26.11.2015 kaksi ansioitunutta tutkijaa akatemiapalkinnoin. Tieteellisestä rohkeudesta palkittiin akatemiatutkija Tuuli Lähdesmäki Jyväskylän yliopistosta ja yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta akatemiatutkija Lauri Nummenmaa Turun yliopistosta ja Aalto-yliopistosta.

Suomen Akatemia myöntää palkinnon tieteellisestä rohkeudesta tutkijalle, joka on työssään osoittanut poikkeuksellista tieteellistä rohkeutta, luovuutta tai ennakkoluulottomuutta. Palkinnon voi saada esimerkiksi rohkeasta tai omaperäisestä uudesta tutkimusideasta, ennakkoluulottomasta tieteellisten rajojen ylittämisestä tai valmiudesta tutkimuksellisen riskin ottamiseen.

Palkinnon yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta saa tutkija, joka on merkittävällä tavalla tehnyt tunnetuksi tieteellistä tutkimusta tai tutkijan työtä, lisännyt toiminnallaan kiinnostusta tiedettä kohtaan, osallistunut tutkijana yhteiskunnalliseen keskusteluun tai edistänyt muuten tutkimuksen merkitystä, hyödyntämistä ja vaikuttavuutta yhteiskunnassa.

Aivotutkijalle palkinto yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta

Akatemiatutkija, professori Lauri Nummenmaa (s. 1977) on kansainvälisesti arvostettu aivotutkija, joka yhdistää tutkimuksessaan lääketiedettä, psykologiaa ja tietojenkäsittelytiedettä uudella ja ainutlaatuisella tavalla. Hänen ryhmänsä tutkii tunteiden ja sosiaalisen kanssakäymisen taustalla olevia molekyylitason aivomekanismeja ja toiminnallisia hermoverkkoja. Tutkimuksessa mallinnetaan tunteisiin perustuvia aivojen ja kehon puolustusmekanismeja, joiden avulla ihmiset ja eläimet suojautuvat ympäristön uhkia ja haasteita vastaan. Toisaalta tutkimuksessa selvitetään, millaiset aivomekanismit ovat ihmisille välttämättömien sosiaalisten suhteiden taustalla. Näiden toiminnallisten ja neurokemiallisten muutosten mittaamiseen käytetään aivotutkimuksen uusinta huipputeknologiaa.

Toinen Nummenmaan keskeinen tutkimusaihe on liikalihavuuden taustalla olevat aivomekanismit. Hänen ryhmänsä tutkii millaiset aivojen kemiallisen toiminnan ja rakenteen muutokset selittävät ruoanhimon lisääntymistä ja liikalihavuutta. Tutkimustulosten mukaan lihavuus muuttaa aivojen välittäjäaineiden toimintaa. Lihavat ihmiset eivät saa ruoan syömisestä mielihyvää, ja tämän mielihyvän puutteen he korvaavat syömällä enemmän. Lihavuus ei siten ole pelkästään kehon, vaan myös aivojen häiriötila.

Nummenmaan innovatiiviset tutkimukset ja tieto tunteiden taustalla olevista aivomekanismeista on tärkeää erilaisten psykiatristen sairauksien ymmärtämiselle ja niiden hoidon suunnittelulle. Lihavuuden aivoperustan ymmärtäminen puolestaan auttaa suunnittelemaan uusia lihavuuden hoitomuotoja, jotka perustuvat käyttäytymiseen ja aivotoiminnan muuttamiseen.

”Aivot ohjaavat kaikkea ihmisten käyttäytymistä, joten aivojen toiminnan ymmärtäminen on avain ihmismielen toimintaan. Tunteet puolestaan ovat lähes kaikilla lajeilla keskeinen puolustusmekanismi. Ihmisillä ne ovat niin tärkeitä, että tunnejärjestelmien toimintahäiriöt ovat järjestelmällisesti yhteydessä vakaviin mielenterveyden häiriöihin”, Lauri Nummenmaa sanoo.

”Kun ymmärrämme miten tunteet toimivat, voimme paremmin ehkäistä ja hoitaa kansanterveydellisesti merkittäviä psykiatrisia sairauksia kuten masennusta ja ahdistuneisuushäiriöitä.”

Sen lisäksi, että Nummenmaan tutkimustuloksia on julkaistu arvostetuissa tieteellisissä julkaisuissa, niitä on käsitelty laajasti myös yleismediassa niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Lauri Nummenmaa on kirjoittanut useita kirjoja, ja hän on suosittu asiantuntija mediassa ja seminaareissa.

Hän korostaa, että tutkimuksen tavoitteena on ihmisten hyvinvoinnin lisääminen, joten uusimman tutkimustiedon on oltava välittömästi tiedonkäyttäjien saatavilla. ”Haluamme tehdä tutkimusta, jolla on merkitystä. Kun ymmärrämme miten maailma toimii, ymmärrämme myös itseämme välittömästi ympäröivää maailmaa paremmin.”

Euroopan tutkimusneuvoston ERC:n rahoituksen Nummenmaa sai tutkimukselleen vuonna 2012.

Akatemiapalkinnoilla kannustetaan tutkijoita

Akatemia myöntää akatemiapalkinnot kolmattatoista kertaa. Palkittavien tutkijoiden tulee olla akatemiatutkijan tehtävässä tai työskennellä Suomen Akatemian rahoittamina tutkijatohtoreina. Palkittavista päättää Akatemian hallitus tieteellisten toimikuntien esityksestä. Palkinnot antavat tunnustusta ja kannustusta urallaan dynaamisessa vaiheessa oleville tutkijoille sekä kiinnittävät huomiota Akatemian tärkeinä pitämiin tavoitteisiin. Palkinto on Miia Liesegangin suupuhallettu lasiteos nimeltä ”Hetki”.

Lisätietoja: - Ylijohtaja, hallinto Ossi Malmberg, Suomen Akatemia, p. 029 533 5003, ossi.malmberg (at) aka.fi - Akatemiatutkija Tuuli Lähdesmäki, Jyväskylän yliopisto, p.040 805 3839, tuuli.lahdesmaki (at) jyu.fi Lisätietoa Lähdesmäen ERC-rahoitteisesta hankkeesta osoitteesta https://www.jyu.fi/hum/laitokset/taiku/euroherit - Akatemiatutkija Lauri Nummenmaa, Aalto-yliopisto, Turun yliopisto, p. 050 4319 931, lauri.nummenmaa (at) aalto.fi   

Kuvat ja esittelyfilmit

- Palkittavien tutkijoiden kuvat ovat saatavilla Suomen Akatemian verkkosivuilla osoitteessa http://mediabank.aka.fi  > haku voittajien nimillä - Palkittavien esittelyfilmit Akatemian verkkosivuilla osoitteessa http://www.aka.fi/fi/akatemia/tutkimuksen-tekijoita/akatemiapalkinnot/  ja Akatemian YouTube -kanavalla

Viimeksi muokattu 19.4.2023

AKA_FI_vaaka_sininen_RGB.svg

Tietysti.fi on Suomen Akatemian sivusto, jolla esitellään yleistajuisesti tutkimusta ja tutkitun tiedon merkitystä. Suomen Akatemia on tieteen ja tutkimusrahoituksen asiantuntija, joka edistää tutkimuksen asemaa yhteiskunnassa.

Seuraa meitä:
facebook.svg youtube.svglinkedin.svg

Ota yhteyttä

Suomen Akatemian viestintä
viestinta@aka.fi

Lisätietoja Suomen Akatemiasta
www.aka.fi

SAAVUTETTAVUUS

Kysy tieteestä tietosuojaseloste (pdf)

Tietoja evästeistä