3.11.2022

Mitä tapahtuu vedelle, kun kaivos suljetaan?

Kuinka paljon Paraisten kalkkikivikaivokseen täytyisi jäädä kalkkikiveä, jotta avokaivoksen täyttävä vesi säilyisi kirkkaana kaivostoiminnan lopettamisen jälkeen?

Projektipäällikkö Johanna Laukkanen, Kerttu Saalasti Instituutti, Oulun yliopisto:

Jokainen kaivos on omanlaisensa, eikä lopettavan kaivoksen tilannetta voi suoraan yleistää muihin sulkeutuneisiin kaivoksiin. Suomessa kaikille kaivoksille tehdään nykyään ennen sulkemista tarkat sulkeutumis- ja entisöintisuunnitelmat. 

Jossakin maissa sulkeutuva avokaivos/avolouhos täytetään kaivostoiminnasta jääneillä sivukivillä, mutta Suomessa kaivokset jätetään yleensä auki. Näin ne on mahdollista ottaa uudestaan käyttöön, jos siihen tulee tarvetta, esimerkiksi jos malmin hinta nousee niin että kaivaminen kannattaa taas. 

Avokaivos täyttyy nopeasti pohjavesillä ja suotovesillä, kun veden pumppaaminen loppuu. Lopettamissuunnitelman avulla varmistetaan muun muassa, ettei likavesiä pääse valumaan lähiympäristöön. 

Varsinkin lopettavissa metallikaivoksissa ongelmana ovat vesien epäpuhtaudet. Niiden puhdistuksessa hyödynnetään muun muassa kalkkia.

Kalkki toimii veden ph-säätimenä ja poistaa happamuutta. Kalkin avulla voidaan myös saostaa joitakin metalleja. Jos vedessä esiintyy esimerkiksi rautaa, kalkki saa sen saostumaan altaan pohjalle, jolloin vesi kirkastuu. 

Kalkkikivikaivoksessa kalkkia esiintyy luontaisesti niin kallioperässä kuin maaperässä. Vaikka kalkkikivikaivos louhittaisiin täysin tyhjäksi kalkkikivestä, maaperän kalkkipitoisuus riittäisi todennäköisesti pitämään avolouhoksen veden kirkkaana. Metallikaivoksiin verrattuna entinen avokalkkikaivos on siis ympäristön kannalta ongelmattomampi. Kalkkipitoinen valumavesi voi aiheuttaa lähinnä rehevöitymistä lähiympäristössä. 

Tarkkaa tietoa Paraisten kaivoksen osalta saadaan vasta, kun lopetus- ja entisöintisuunnitelman toimenpiteet tulevat ajankohtaiseksi. Kaivosten entisöintiin on Suomessa satsattu ja hyviä käytäntöjä on kehitetty viime vuosina erilaisissa tutkimushankkeissa. Suunnittelun tavoitteena on kehittää kaivosalueiden uusiokäyttöä ja palauttaa mahdollisimman moni lopettanut kaivos muuhun käyttöön, kuten ulkoilu- tai virkistysalueeksi. Kunkin kaivosalueen mahdollisuudet myös uusiokäytössä tulee arvioida erikseen.

 

Viimeksi muokattu 2.1.2024

AKA_FI_vaaka_sininen_RGB.svg

Tietysti.fi on Suomen Akatemian sivusto, jolla esitellään yleistajuisesti tutkimusta ja tutkitun tiedon merkitystä. Suomen Akatemia on tieteen ja tutkimusrahoituksen asiantuntija, joka edistää tutkimuksen asemaa yhteiskunnassa.

Seuraa meitä:
facebook.svg youtube.svglinkedin.svg

Ota yhteyttä

Suomen Akatemian viestintä
viestinta@aka.fi

Lisätietoja Suomen Akatemiasta
www.aka.fi

SAAVUTETTAVUUS

Kysy tieteestä tietosuojaseloste (pdf)

Tietoja evästeistä