SV EN

Julkaisuluettelo

Hakijan julkaisuluettelon tulee sisältää seuraavat tiedot:

 • hakijan nimi, julkaisuluettelon päiväys
 • julkaistut ja julkaistavaksi hyväksytyt julkaisut luokiteltuna OKM:n julkaisuluokituksen mukaisesti.

A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

 • aikakauslehdessä, kirjan tai muun kokoomateoksen osa, artikkeli konferenssijulkaisussa
 • Huomaa että artikkeliväitöskirja ilmoitetaan lisäksi luokassa G.

B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset

 • kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä, kirjan tai muun kokoomateoksen osa, vertaisarvioimaton artikkeli konferenssijulkaisussa

C Tieteelliset kirjat (monografiat)

 • kustannettu tieteellinen erillisteos, toimitettu kirja, kokoomateos, konferenssijulkaisu tai lehden erikoisnumero
 • Huomaa että monografiaväitöskirja ilmoitetaan lisäksi luokassa G.

D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut

 • artikkeli ammattilehdessä, artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa, ammatillisessa tietojärjestelmässä tai oppikirja-aineisto, artikkeli ammatillisessa konferenssijulkaisussa, julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka –selvitys, oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja taikka sanakirja

E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut, joilla on yhteys hakijan tutkimustyöhön

 • yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli, yleistajuinen monografia
 • (ei yleisönosastokirjoituksia, lyhyitä kommenttipuheenvuoroja tai omakustanteita)

F Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta

 • julkaistu itsenäinen taiteellinen teos, julkinen taiteellinen teoksen osatoteutus, julkinen taiteellinen esitys tai näyttely, tuotantoon/hyödyntämiseen otettu malli tai suunnitelma

G Opinnäytteet

 • ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö, kandidaatintyö, pro gradu, diplomityö, ylempi amk-opinnäytetyö, lisensiaatintyö, monografiaväitöskirja, artikkeliväitöskirja

H Patentit ja keksintöilmoitukset

 • myönnetty patentti , keksintöilmoitus

I Audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniset ohjelmat

 • audiovisuaalinen aineisto, tieto- ja viestintätekninen ohjelma tai ohjelmisto

Mainitse jokaisesta julkaisusta täydellinen kirjallisuusviite, josta ilmenee tekijät ja artikkelin tai julkaisun nimi ja julkaisija.

Julkaisuluettelon pituutta ei rajoiteta. Korosta julkaisuista 10 tutkimussuunnitelman kannalta merkittävintä julkaisua.

Julkaisuluettelo on julkinen asiakirja. Älä ilmoita siinä salassa pidettäviä tietoja. Käsikirjoitukset, joita ei vielä ole hyväksytty julkaistavaksi, eivät kuulu julkaisuluetteloon.

Julkaisuluettelo liitetään hakemukseen verkkoasioinnissa. Nimeä liitetiedosto seuraavasti: sukunimesi_publ.

Tutkimusylijohtajan hyväksymä 29.6.2017 

Viimeksi muokattu 30.6.2017
Seuraa meitä:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJASELOSTEET »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »