Vihreän ja digitaalisen siirtymän avainalat 2022

RRF-rahoituksella tuetut vihreää ja digitaalista siirtymää edistävät tutkimushankkeet valittiin vuonna 2022 toteutetussa rahoitushaussa. Lue lisää rahoituspäätöstiedotteesta. Alta löydät esimerkit tuetuista hankkeista. Katso myös lista kaikista tuetuista hankkeista.

  • Christopher Raymond Helsingin yliopistosta johtaa konsortiota, jossa yhdistetään liikkuvuuden mallintamisen, osallistavan kartoituksen ja hallinnon tutkimuksen menetelmiä. Hankkeen tavoitteena on edistää liikkumistapojen muutosta entistä kestävämmäksi. Hanke tuottaa Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman edellytysten mukaisesti uutta tietoa siitä, miten kaupungeissa eletään ja miten tällä tiedolla voidaan lainsäädännön, kaupunkisuunnittelun ja -politiikan keinoin tukea nopeaa muutosta kohti hiilineutraaliutta ja ilmastokestävyyttä.
  • Ari Seppälän (Aalto-yliopisto) johtamassa konsortiossa tutkitaan, mitä ympäristö-, talous- ja energiatehokkuusvaikutuksia energiajärjestelmien optimoinnilla voidaan saavuttaa käyttämällä kehitteillä olevia materiaali-innovaatioita. Tutkimuksessa hyödynnetään tekoälyä. Suurin haaste uusiutuvien energiamuotojen käytön lisäämiselle on niiden ajallisen saatavuuden vaihtelu, minkä ratkaisemisessa keskeisessä roolissa ovat tehokkaat lämpövarastot.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?