Vihreän ja digitaalisen siirtymän avainalat 2021

RRF-rahoituksella tuetut vihreää ja digitaalista siirtymää edistävät tutkimushankkeet valittiin vuonna 2021 toteutetussa rahoitushaussa. Lue lisää rahoituspäätöstiedotteesta. Alta löydät esimerkit tuetuista hankkeista. Katso myös lista kaikista tuetuista hankkeista.

  • Metsäpalot ovat merkittävimpiä ilmastonmuutoksen aiheuttamia maailmanlaajuisia ympäristöuhkia. Eija Honkavaaran (Paikkatietokeskus FGI) johtama konsortio kehittää tekoälypohjaista tekniikkaa nopeaan metsäpalojen havaitsemiseen miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien eli dronien avulla. Monitieteisen tutkimuskokonaisuuden muodostavat Paikkatietokeskuksen, Jyväskylän ja Oulun yliopistojen ja VTT:n tutkijat, sekä laaja yhteistyöverkosto.
  • Markku Kulmalan (Helsingin yliopisto) johtamassa tutkimuksessa selvitetään miten metsiä tulisi hoitaa, jotta niiden rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa vahvistuisi. Projektissa analysoidaan erilaisten metsänhoitomenetelmien ja muuttuvan ilmaston vaikutuksia metsien hiilinieluun sekä säteilypakotteeseen yhdistämällä kattavat boreaalisten pohjoisten metsien ja ilmakehän mittausaineistot monipuoliseen metsänkasvumallinnukseen. Poikkitieteellinen konsortio muodostuu Helsingin yliopiston, Luonnonvarakeskuksen ja Ilmatieteenlaitoksen tutkijoista sekä metsäalan yhteistyökumppaneista.
  • Arttu Polojärven (Aalto-yliopisto) johtamassa tutkimuksessa edistetään Euroopan unionin tavoitetta kasvattaa merkittävästi tuulivoiman tuotantoa. Monilla pohjoisilla merialueilla tuulivoiman tuotanto on mahdollista, mutta haasteellista merijään aiheuttamien kuormien vuoksi. Siksi tuulivoimapuistojen suunnitteleminen sekä edullisiksi että rakenteiltaan turvalliseksi on hankalaa. Projektissa kehitetään suunnittelutyökalua, jota voidaan käyttää sekä kylmien merialueiden olosuhteiden ennustamiseen että myös tuulivoimapuistojen rakenteiden suunnitteluun. Monitieteiseen konsortioon osallistuu Aalto-yliopiston lisäksi Ilmatieteen laitoksen ja VTT:n tutkijoita.

      Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?