Miten RRF-hankkeiden väli- ja loppuraportit poikkeavat Suomen Akatemian väli- ja loppuraporteista?

Rahoitetulta hankkeelta edellytetään RRF-erityisehtojen mukaisesti väliraportointia 31.12.2025 mennessä ja loppuraportointia 31.3.2026 mennessä. Hankkeen tulee varautua myös myöhemmin tarkentuviin EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen toimeenpano- ja raportointivaatimuksiin (sisältäen muun muassa DNSH-periaatteen toteutumisen arvioinnin ja seurannan). Raportoimatta jättäminen voi johtaa rahoituksen takaisinperintään.

RRF-hankkeiden väli- ja loppuraporteista annetaan erillinen ohjeistus RRF-rahoitusta saaneille hankkeille. Suomen Akatemia on yhteydessä hankkeiden vastuullisiin johtajiin ohjeiden varmistuttua.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?