Kansalliset tutkimusinfrastruktuurit 2021

RRF-rahoituksella tuetut kansalliset tutkimusinfrastruktuurit valittiin vuonna 2021 toteutetussa rahoitushaussa. Valintaperusteisiin sisältyi hankkeiden vaikutus kestävään kehitykseen, vihreään siirtymään ja digitalisaation Lue lisää rahoituspäätöstiedotteesta.

Alta löydät esimerkit tuetuista tutkimusinfrastruktuureista. Katso myös lista kaikista tuetuista tutkimusinfrastruktuureista.

  • INAR RI on sateenvarjo -infrastruktuuri, joka koordinoi Suomen osallistumista neljään Eurooppalaiseen ympäristötutkimuksen infrastruktuuriin (ICOS, ACTRIS, eLTER ja AnaEE). INAR RI:n kuuluu 30 mittausasemaa, useita laboratorioita ja mobiiliyksiköitä sekä 2 tietoinfrastruktuuria. INAR RI integroi monitieteisiä jatkuvia ympäristömittauksia. Rahoitetussa hankkeessa vastataan yhteiskunnan haasteisiin liittyen ympäristön kestävyyteen ja ilmastonmuutokseen keskittymällä parantamaan olemassa olevaa infrastruktuuria hiilinielujen ja tähän liittyvien ilmastovaikutusten tarkempaa määritystä varten. Monitieteisen kokonaisuuden muodostavat Helsingin yliopisto, CSC -Tieteen tietotekniikan keskus Oy, Ilmatieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto, Luonnonvarakeskus, Oulun yliopisto, Suomen ympäristökeskus, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto sekä laaja kansallinen ja kansainvälinen yhteistyöverkosto.
  • FOODNUTRI tutkimusinfrastruktuuri tulee myötävaikuttamaan kestävän kehityksen strategian (FOOD 2030) toteutumiseen "Vuonna 2030 suomalaiset kuluttajat syövät kestävästi ja eettisesti tuotettua kotimaista, maukasta, terveellistä ja turvallista ruokaa”. FOODNUTRI tuottaa innovatiivisia ratkaisuja hyödyntäen monipuolisesti kotimaisia raaka-aineita ja uusia prosessoinnin ja pakkaamisen teknologioita sekä tuottaa tietoa elintarvikkeiden ja niiden raaka-aineiden koostumuksesta, rakenteesta ja turvallisuudesta, ruuan fysiologisesta merkityksestä, kuluttajien asenteista, ruuan kulutuksesta, ravintoaineiden saannista ja ruokavalintojen kestävyydestä. FOODNUTRI palvelee tutkijoita, liiketoimintaa, viranomaistahoja, terveydenhuollon ammattilaisia, maanviljelijöitä sekä muita sidosryhmiä. Monitieteisen kokonaisuuden muodostavat Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Luonnonvarakeskus, Ruokavirasto, Suomen ympäristökeskus, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Turun yliopisto laaja kansallinen ja kansainvälinen yhteistyöverkosto.
  • FiQCI: Suomalainen kvanttitietokone (FiQCI) tarjoaa avoimen kvanttilaskentaympäristön, joka palvelee koko kansallista tutkimus- ja kehityskenttää. Kvanttitietokoneet mahdollistavat sellaisten laskennallisten ongelmien ratkaisemisen, jotka ovat pysyvästi klassisten tietokoneiden ulottumattomissa, ja näin ollen ne voivat kasvattaa tutkimuksen vaikuttavuutta merkittävästi. Kvanttilaskennan odotetaankin mullistavan lukuisat tieteenalat. Moniin meidän aikamme suurimmista haasteista monimutkaisten sääjärjestelmien tarkasta mallintamisesta resurssien käytön optimointiin ja uusien kestävämpien materiaalien kehittämiseen voitaisiin vastata kvanttitietokoneiden lupaamalla laskentakyvyllä. Mutta tämän kyvykkyyden saavuttamiseksi kvanttitietokoneet tarvitsevat räätälöityjä kvanttialgoritmeja ja -ohjelmistoja, joiden menestyksekäs kehittäminen vaatii, että tutkijat pääsevät käsiksi riittävän kypsään kvanttilaskennan infrastruktuuriin. Kokonaisuuden kehittämiseen osallistuvat Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Aalto-yliopisto, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy sekä muut kansalliset ja kansainväliset yhteistyökumppanit.

      Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?