Varhaislapsuuden uni ja neuropsykologinen kehitys - geenien ja ympäristön säätelyn vaikutukset (Sleep in Development)

Hankkeessa tarkastellaan varhaislapsuuden unen merkitystä suhteessa itsesäätelyn, kognitiivisten ja sosiaalisten taitojen kehitykseen, tutkitaan ympäristö- ja geneettisten tekijöiden roolia kehityksessä ja pyritään tunnistamaan riskiryhmiä, joiden varhaiseen tunnistamiseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Konsortio perustuu Lapsen uni ja terveys- sekä Finnbrain -tutkimusten syntymäkohorttiaineistoihin, jotka on perustettu vuonna 2010. Aineistot käsittävät yhteensä 5684 perhettä. Haettavalla rahoituksella rakennetaan tutkimusten välistä integraatiota sekä teoreettisella että käytännöllisellä tasolla. Tutkimustulosten perusteella muodostetaan uusia teoreettisia malleja mielenterveyden häiriöiden varhaiskehityksestä ja niille altistavista tekijöistä. Lisäksi edistetään kotimaisten kohorttitutkimusten välistä yhteistyötä, aineistojen saatavuutta, tutkimuksen laatua, vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta sekä edistetään lasten unihäiriöiden seulontaa, tuntemusta ja hoitoa väestötasolla.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?