Suomalainen psykiatrinen syntymäkohorttikonsortio (PSYCOHORTS)

Mielenterveyden häiriöillä on väestötasolla suuri merkitys työkyvyttömyyden ja ennenaikaisen kuolleisuuden aiheuttajana. Mielenterveyshäiriöt liittyvät myös syrjäytymiseen ja sosiaalisen epätasa-arvoisuuteen. Suomessa on maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen kattavat terveydenhuollon rekisterit sekä kattava biopankki, jossa on raskauden aikana äideiltä kerättyjä seeruminäytteitä. Rekisteritietoja, seeruminäytteitä ja terveydenhuollon asiakirjoja voidaan yhdistää yhdeksi tietovarastoksi. Suomalainen psykiatrinen syntymäkohorttikonsortio (PSYCOHORTS) yhdistää seitsemän suomalaisen syntymäkohorttitutkimuksen aineistot Turun yliopistosta, Oulun yliopistosta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Tavoitteena on yhdistää ja harmonisoida aineistot, jotta tulevaisuudessa on mahdollista tutkia mielenterveyden häiriöiden kehittymistä elämänkaarinäkökulmasta. Useita vuosikymmeniä kattavien aineistojen avulla voidaan myös tutkia mielenterveyden häiriöiden esiintyvyyden trendimuutoksia.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?