Syntymäkohorttien yhdistäminen: mikrobien väliset vuorovaikutukset ja terveys (FINMIC)

FINMIC konsortion tavoitteena on luoda aktiivinen pitkäaikainen kansallinen yhteistyö- ja tutkimusverkosto harmonisoimalla kahdeksan merkittävää syntymäkohorttia eripuolilta Suomea. Konsortion konkreettisena lyhyen aikavälin tavoitteena on luoda syntymäkohorteista yhdistetty tiedostojen analysointialusta, jonka avulla voidaan tutkia varhaisen mikrobialtistumisen ja siihen vaikuttavien tekijöiden, kuten ympäristön biodiversiteetti, yhteyttä astman, allergioiden ja kroonisen matala-asteisen tulehduksen kehittymiseen. Varhaisen mikrobialtistuksen merkitys immuunijärjestelmän kehittymiselle ja siten laajalti ihmisen terveydelle on tunnustettu, mutta kriittisimmät terveyttä tukevat mikrobialtistuksen tekijät tunnetaan huonosti. FINMIC-konsortio tuo kustannustehokkaasti yhteen kriittisen massan tutkijoita, tutkimustiedostoja ja resursseja sekä maantieteellisen kattavuuden konkreettisten vastauksien saamiseksi.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?

Verkkoasioinnissa (SARA) on käyttökatko perjantaista 29.1.2021 klo 18:30 - maanantaihin 1.2.2021 klo 08:00.