Sydän- ja verisuoni- sekä lisääntymisterveyden varhaiset altisteet (EDCar)

DIPP, STRIP ja Turun poikatutkimus ovat suuria suomalaisia kohorttitutkimuksia, joissa suuri määrä ravitsemus-, kasvu- ja kehitystietoa on kerätty hyvin tarkasti suuresta joukosta lapsia ja nuoria viimeisen 2,5 vuosikymmenen aikana, joskin hieman eri ajankohtina ja eri tiheydellä. Tässä tutkimushankkeessa esitetään kehitettäväksi malli, jossa näiden kolmen suuren tutkimuksen ravitsemus- ja metabolinen data kootaan yhteen analysoitavaksi. Tavoitteena on tutkia varhaisen ravitsemuksen ja ympäristötekijöiden vaikutuksia sydän- ja verisuoniterveyteen, metaboliseen sairastuvuuteen, ylipainoon ja allergiaan sekä haiman beetasoluautoimmuniteettiin ja toisaalta lisääntymisterveyden yhteyksiä ylipainoon ja aineenvaihduntaan. Kaikki 3 tutkimusta ovat edelleen käynnissä ja niissä on mukana yhteensä tuhansia lapsia, nuoria ja nuoria aikuisia. Edistyneiden tilastotieteellisten menetelmien käyttö mahdollistaa aiempaa varmempien johtopäätösten tekemisen tutkimuskysymyksistä.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?