Kohortti- ja biopankkiaineistojen yhdistäminen mahdollistaa terveen ikääntymisen tunnusmerkkien tunnistamisen (CoCoBi)

Väestön ikääntyminen on yksi terveydenhuollon suurimmista haasteista. Terveen ikääntymisen tai sairastumisen merkkejä voidaan tutkia yhdistämällä sairaalabiopankkien sairaustietoja väestön seurantatutkimusten elämäntapatietoihin ja biologisiin tietoihin. Suurten tietomassojen hyödyntäminen huomioiden näytteenluovuttajan yksityisyyden suoja ja mahdollistaen tietoaineistojen tehokas tutkimuskäyttö, on haaste sairaala-, väestö- ja tautikohtaisille biopankeille. Mahdollisimman laaja, yhtenäinen aineisto on edellytys suomalaisten biopankkien potentiaalin realisoitumiselle tutkimuksessa ja terveydenhuollossa. Tässä konsortiossa luodaan malli terveystietojen yhdistämiselle ja harmonisaatiolle Pohjois-Suomen syntymäkohorttien, THL Biopankin ja Pohjois-Suomen biopankki Borealisin välille. Hankkeeseen osallistuvat tahot ovat suomalaisten biopankkien yhteistyöfoorumin, BBMRI.fi:n, jäseniä. Luotua mallia voidaan hyödyntää muiden suomalaisten biopankkien ja aineistojen yhteiskäytön parantamiseksi.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?