Syntymä- ja perhekohortteihin perustuva tutkimus sairastavuudesta, kuolleisuudesta ja sosiaalisesta eriarvoisuudesta (BIRTHFAM)

Konsortion tavoitteena on ymmärtää geneettisiä ja sosiaalisia mekanismeja, jotka vaikuttavat väestön eriarvoisuuteen. Perheaineistot antavat yksilöaineistoja kattavamman kuvan terveyden elämänkaarivaikutuksista vahvemman kausaalipäättelyn. Konsortio rakentaa ainutlaatuista aineistopohjaa yhdistämällä ja laajentamalla suomalaisia kaksos- ja sukupolvia käsittäviksi perhekohorteiksi. Aineistot mahdollistavat eriasteisten sukulaisten vertailun ja ympäristövaikutusten erittelyn, sekä perhevaikutusten ajallisen muutoksen tutkimuksen. Konsortio panostaa perheaineistojen käytön lisäämiseen luomalla monitieteisen, kansainvälisten huippututkijoiden jaetaan menetelmällistä osaamista kurssien ja tutkimusyhteistyön kautta. Konsortio tuottaa kattavaa ja joustavaa tietoa, joka vastaa pitkän aikavälin tutkimustarpeisiin ja mahdollistaa tulevaisuuden tutkimusinnovaatiot.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?

Verkkoasioinnissa (SARA) on käyttökatko perjantaista 29.1.2021 klo 18:30 - maanantaihin 1.2.2021 klo 08:00.