Mineraalivarat ja korvaavat materiaalit - MISU (2014-2021)

MISU pureutuu harvinaisten, erityisesti metallisten mineraalien esiintymiseen, ominaisuuksiin, prosessointiin, käyttöön ja kierrätykseen sekä metallisia mineraaleja korvaaviin materiaaleihin. Vastuullinen kaivos- ja kierrätystoiminta on yksi ohjelman tavoitteista.

Mineraalivarat ja korvaavat materiaalit (MISU 2014-2021) -akatemiaohjelman keskeinen lähtökohta on mineraalivarojen kokonaisuuteen liittyvän perusteellisen tarkastelun tarve ja uusien ratkaisujen tuottaminen. Ohjelma pureutuu laajasti ja syvällisesti harvinaisten, erityisesti metallisten mineraalien esiintymiseen, ominaisuuksiin, prosessointiin, käyttöön ja kierrätykseen sekä metallisia mineraaleja korvaaviin materiaaleihin.

Maankamarasta löytyvät raaka-ainevarat eivät uusiudu ja niiden epätasainen sijainti jakaa valtiot yhtäältä niihin, jotka voivat vaurastua mineraalivarojen avulla ja toisaalta niihin, jotka ovat riippuvaisia niiden saatavuutta ja hinnoittelua säätelevistä mekanismeista. Ohjelman tavoitteena on luoda tietopohja, joka mahdollistaa vastuullisen kaivos- ja kierrätystoiminnan ottaen huomioon vaikutukset sekä luontoon että ympäröivään yhteiskuntaan. Uusien ratkaisujen tuottaminen edellyttää perustutkimuksellisesta lähestymistavasta syntyvää eksaktia tietoa ja monitieteistä ymmärrystä.

Lue lisää ohjelman teemoista, taustasta ja tavoitteista.

Tiistaina 4.5. klo 13-16 järjestetään vaikuttavuusseminaari webinaarina: Impact on economic life and academia-industry interactions - Mineral resources and material substitution Academy programme 

Lue lisää tapahtumasivulta : Ohjelma ja ilmoittautuminen 

Lisätietoja

  • ohjelmapäällikkö Tommi Laitinen, p. 029 533 5057
  • ohjelmapäällikkö Saila Seppo, p. 029 533 5109
  • suunnittelija Ritva Helle, p. 029 533 5023

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?