Hankkeet

Uusi energia -akatemiaohjelman varsinaisessa haussa rahoitetut hankkeet, rahoituskausi 2015 - 2018, kokonaisrahoitus 10,2 milj. euroa

Paikallisen uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden liiketoimintaekosysteemin muutos - Parempia energiapalveluita kuluttajille (USE) 

 • Miimu Airaksinen, VTT, konsortion johtaja
 • Paula Kivimaa, Suomen Ympäristökeskus

Tuulivoiman ja aurinkosähkön hyödynnettävyyden parantaminen energiajärjestelmässä

 • Hannele Holttinen, VTT, konsortion johtaja
 • Sami Niemelä, Ilmatieteen laitos

Kuinka Suomen energiajärjestelmä hajautetaan? Murroksen laukaisijat ja dynamiikka

 • Janne Hukkinen, Helsingin yliopisto, konsortion johtaja
 • Mika Järvinen, Aalto-yliopisto
 • Peter Lund, Aalto-yliopisto

Kuluttajien älykkäät energiavalinnat - sosiaalisesti muodostuvat vaikuttimet ja niiden arviointi

 • Giulio Jacucci, Helsingin yliopisto, konsortion johtaja
 • Tarja Häkkinen, VTT
 • Marko Turpeinen, Aalto-yliopisto

Kysynnän joustoa tukevan kuormitusmallinnuksen kehittäminen, RESPONSE

 • Pertti Järventausta, Tampereen yliopisto, konsortion johtaja
 • Seppo Hänninen, VTT
 • Mikko Kolehmainen, Itä-Suomen yliopisto 

Energian konversioon liittyvien sähkökemiallisten katalyysimateriaalien systemaattinen kehittäminen
Kari Laasonen, Aalto-yliopisto, konsortion johtaja

 • Tanja Kallio, Aalto-yliopisto
 • Esko Kauppinen, Aalto-yliopisto

Joustavat ja älykkäät kuluttajat osana tulevaisuuden kestävän kehityksen mukaisia energiajärjestelmiä

 • Matti Lehtonen, Aalto-yliopisto, konsortion johtaja
 • Matti Liski, Aalto-yliopisto

Valon termodynamiikkaan perustuvat lämmitys- ja jäähdytysratkaisut

 • Harri Lipsanen, Aalto-yliopisto, konsortion johtaja
 • Mircea Dorel Guina, Tampereen yliopisto
 • Jukka Tulkki, Aalto-yliopisto

Kestävää biojalostusta hajautetuissa biojalostamokonspteissa

 • Ari Pappinen, Itä-Suomen yliopisto, konsortion johtaja
 • Juha Tanskanen, Oulun yliopisto

Uusiutuvan ylijäämäsähkön muuttaminen kehittyneeksi biopolttoaineeksi hiilinegatiivisesti

 • Ville Santala, Tampereen yliopisto

Biojalostamon vesivirtojen katalyyttinen vesifaasireformointi

 • Juha Lehtonen, Aalto-yliopisto, konsortion johtaja
 • Pekka Simell, VTT

Aurinkokyläkonseptin haasteet pohjoisilla leveysasteilla

 • Kai Siren, Aalto-yliopisto, konsortion johtaja
 • Jaakko Aspara, Svenska handelshögskolan
 • Munjur E. Moula, Helsingin yliopisto

Valon konversio polttoaineiden tuotantoon optoelektronisten solutehtaiden avulla

 • Ilkka Tittonen, Aalto-yliopisto, konsortion johtaja
 • Merja Penttilä, VTT

Yhteishankehaku Suomen Akatemia ja Intian DST, Akatemian rahoittamat suomalaiset osapuolet, rahoituskausi 2015 - 2017, kokonaisrahoitus 1,4 milj. euroa

Pilvien ja ilmakehän aerosolien vaikutus aurinkoenergiaan Suomessa ja Intiassa

 • Heikki Lihavainen, Ilmatieteen laitos

Uudet puoljohdenanolangat aurinkokennoissa

 • Harri Lipsanen, Aalto-yliopisto

Aurinkosähköön perustuva mikrosähköverkko

 • Jarmo Partanen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

New Indigo ERA-Net Energy 2014 -haku, rahoituskausi 2014 - 2017, kokonaisrahoitus 1,1 milj. euroa

Multifunktionaaliset nanokomposiitit matala-lämpötilaisissa keraamisissa polttokennoissa

 • Peter Lund, Aalto-yliopisto

Vakaa energiajärjestelmä

 • Kari Mäki, VTT

Biologinen sähköntuotto jätevirroista edullisilla ja tehokkailla mikrobipolttokennomateriaaleilla

 • Jaakko Puhakka, Tampereen yliopisto 

Ikkunalasiin integroitu aurinkokeräin 

 • Jussi Toppari, Jyväskylän yliopisto

ERA-Net LAC Energy 2016 -haku, rahoituskausi 2017 - 2019, kokonaisrahoitus 0,77 milj. euroa

Sitrushedelmien prosessointijätteen biojalostus - CPW Biorefinery

 • Peter Richard, VTT

Jäännösbiomassan arvouttaminen uudenaikaisiksi 3D-materiaaleiksi - ValBio3D

 • Tekla Tammelin, VTT

Vihreään teknologiaan perustuva viljelykasvien sivutuotteiden biojalostamokonsepti - BIOCODE

 • Henrikki Liimatainen, Oulun yliopisto

Pienten tuulivoimaloiden optimointi ja markkinakehitys - SWTOMP

 • Lasse Makkonen, VTT

Inno Indigo ERA-Net Energy 2016 -haku, rahoituskausi 2017 - 2020, kokonaisrahoitus 1,62 milj. euroa

Kohti korkeampia hyötysuhteita ja matalampia päästöjä Intia-peräisiä bio-polttoaineita käyttäen: Ennustavan, validoitua ja yksinkertaistettua palamisen kinetiikkaa käyttävän CFD-mallin kehittäminen laite-kokoluokan sovelluksiin - BiofCFD

 • Arkke Eskola, Helsingin yliopisto

Kokonaisvaltaiset prosessit ja käytännöt puhtaalle energialle biotalouden strategioiden vahvistamisessa - INDO-NORDEN

 • Narasinha Shurpali, Itä-Suomen yliopisto

Intian sienikantojen inhibitiota kestävät ja lignoselluloosaa hajottavat entsyymit

 • Kristiina Kruus, VTT


Tehokkaiden biomassan muuntoreittien kehittäminen biopolttoaineiden tuotantoon ja käyttöön - CONVER-B

 • Ari Pappinen, Itä-Suomen yliopisto

Ligniinin depolymerisointi ja ligniiniperäisten monomeerien biokonversio biopolttoaineiksi - LIGFUEL

 • Ville Santala, Tampereen yliopisto

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?