Terveyttä kohorteista ja biopankeista - COHORT (2017-2020)

Cohort-akatemiaohjelman aihepiirinä on suomalaisilla syntymäkohorteilla tehtävä tutkimus. Ohjelmassa syntymäkohortilla tarkoitetaan tiettynä hetkenä tai tiettynä aikavälinä syntynyttä ihmisryhmää tutkimusyksikkönä. Näin ollen syntymäkohortti ei viittaa pelkästään lapsiin eikä kohortteihin, joissa näytteitä on kerätty henkilöiden syntymästä asti.

Haku poikkeaa tavanomaisesta Akatemian hankerahoituksesta siten, että ohjelmassa ei rahoiteta akatemiahankkeiden tyyppisiä uusien tutkimushypoteesin ympärille rakennettuja hankkeita, vaan jo perusrahoituksen omaavien hankkeiden välistä integraatiota. Tavoitteena on eri tutkimustahojen ja varsinkin tutkimustasojen välisen yhteistyön lisääminen, joka tieteen uusiutumisen kautta parantaa tutkimusaihepiirin tieteellistä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Lisätietoja

  • ohjelmapäällikkö Heikki Vilen, p. 029 533 5135
  • ohjelmapäällikkö Sara Illman, p. 029 533 5119
  • suunnittelija Tiina Neuvonen, p. 029 533 5076

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?