Hankkeet

Alla on lueteltu Mineraalivarat ja korvaavat materiaalit - MISU (2014-2021) -akatemiaohjelman hankkeet.

Lisätietoja MISU:n hankemateriaaleista voi tiedustella osoitteesta: academyprogrammes@aka.fi 

Primäärit mineraalivarannot 2013, rahoitus 4 M €, rahoituskausi: 1.9.2014-31.8.2018

Voit tutustua hankkeisiin myös rahoituspäätöksissä WebFocus-sivulla.

Identifiering av potentiella flak grafit malmer i den Fennoskandiska skölden och framställning av grafen

 • Nils Olav Eklund, Åbo Akademi

Monimuuttujallinen evidenssi arvioitaessa kaivostoiminnan metallipäästöjen ekotoksikologisia ja ympäristöterveydellisiä riskejä sekä niiden kokemista luonnon vesistöissä 

 • Jussi Kukkonen, Jyväskylän yliopisto
 • Timo Huttula, Suomen ympäristökeskus
 • Ilkka Miettinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Rauno Sairinen, Itä-Suomen yliopisto

Sosiaalinen toimilupa toimia: todellinen työkalu vai retoriikkaa? Tutkimus Suomen, Australian ja Kanadan kaivosteollisuudesta

 • Rauno Sairinen, Itä-Suomen yliopisto
 • Tapio Litmanen, Jyväskylän yliopisto

Harvinaisten maametallinen nopea mineraalianalytiikka laserspektroskopialla – LaseREE

 • Saara Kaski, Jyväskylän yliopisto
 • Mircea Guina, Tampereen teknillinen yliopisto
 • Heikki Juhani Häkkänen, Jyväskylän yliopisto
 • Juha Kostamovaara, Oulun yliopisto

Mineraalisysteemit ja malmipotentiaali Suomen Lapissa

 • Ferenc Molnár, Geologian tutkimuskeskus
 • Eero Hanski, Oulun yliopisto

Uusia, selektiivisiä ja kestävän kehityksen mukaisia jalometallien liuotus- ja kierrätysmenetelmiä

 • Timo Repo, Helsingin yliopisto

Uudet kelatoivat ligandit uraanin talteenottamiseksi vedestä (URAEXT)

 • Heikki Tuononen, Jyväskylän yliopisto

Mineraalivarat ja korvaavat materiaalit 2014, toinen vaihe, rahoitus 5,4 M €, rahoituskausi: 1.9.2015-31.8.2019

Voit tutustua hankkeisiin myös rahoituspäätöksissä WebFocus-sivulla.

Uudet laser- ja spektrianalyysimenetelmät kaivosmittauksiin ja kaivannaisten in situ-tutkimuksiin 

 • Jussi Leveinen, Aalto-yliopisto
 • Juha Hyyppä, Maanmittauslaitos Paikkatietokeskus
 • Saara Kaski, Jyväskylän yliopisto
 • Juha Kostamovaara, Oulun yliopisto

Platinaryhmän metalleja sisältämättömien katalyyttien kehittäminen kestävän kehityksen turvaamiseksi

 • Kari Laasonen, Aalto-yliopisto
 • Tanja Kallio, Aalto-yliopisto
 • Esko Kauppinen, Aalto-yliopisto

Maankuoren yleisten alkuaineiden oksideihin perustuvat termosähköiset materiaalit

 • Maarit Karppinen, Aalto-yliopisto

Huokoisia keraameja matalaenergisillä prosessointimenetelmillä kaivosten rikastushiekoista

 • Jouko Niinimäki, Oulun yliopisto
 • Päivi Kivikytö-Reponen, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
 • Erkki Levänen, Tampereen teknillinen yliopisto
 • Marja Liisa Räisänen, Geologian tutkimuskeskus

Suurteholaskennan käyttö mineraalivarantojen geotieteellisessä tutkimuksessa

 • Jan Westerholm, Åbo Akademi
 • Eevaliisa Laine, Geologian tutkimuskeskus

Kehittyneet teknologiat uraanipitoisten mineraalivarantojen hyödyntämiseksi

 • Jouko Vepsäläinen, Itä-Suomen yliopisto
 • Aino-Maija Lakaniemi, Tampereen teknillinen yliopisto
 • Vesa-Pekka Lehto, Itä-Suomen yliopisto
 • Raisa Neitola, Geologian tutkimuskeskus

Uuden elektrodeionisaatiosysteemin kehittäminen jalometallien ja harvinaisten maametallien talteenottoon kaivosteollisuuden jätevesistä

 • Mika Sillanpää, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

Yhteishankehaku MISU: Suomen Akatemia ja NRF (Etelä-Afrikka) tai CONICYT (Chile), rahoitus 1,5 M €, rahoituskausi: 01.03.2016-28.02.2019

Voit tutustua hankkeisiin myös rahoituspäätöksissä WebFocus-sivulla.

Hiukkaset kaivoksissa ja kaivosympäristöissä

 • Hilkka Johanna Timonen,  Ilmatieteen laitos
 • Jorma Keskinen, Tampereen yliopisto

Rikastamon tuotantoketjua optimoimalla kohti kestävää kasvua

 • Sirkka-Liisa Jämsä-Jounela, Aalto-yliopisto

Harvinaisten maametallien talteenotto fosfokipsistä

 • Tuomo Sainio, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
 • Pertti Koukkari, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
 • Jason Yang, (Xiao Sheng) Geologian tutkimuskeskus

Reaaliaikainen riskinhallinta syvissä kaivoksissa (ORMID)

 • Mikael Rinne, Aalto-yliopisto

Mahdollisuudet vesikiertojen sulkemiseksi vaahdotusrikastuksessa – ”Bridging North to South”

 • Pekka Taskinen, Aalto-yliopisto

MISU Kansainväliset hankkeet

Rahoitus: 1 M €

Rahoituskausi 1.10.2018 – 30.9.2021

Lista rahoituspäätöksiin

Kohti rikastushiekkojen hyödyntämistä geopolymeerimateriaaleissa: mineraalien reaktiivisuus, hiilidioksidin varastointi ja raskasmetallien stabilointi

 • Mirja Illikainen, Oulun yliopisto

Kultapitoisten rikastushiekkojen kestävä hyödyntäminen (GoldTail)

 • Mari Lundström, Aalto-yliopisto

Geofysikaaliset ja geokemialliset menetelmät kaivossuunnittelun tukena

 • Mikael Rinne, Aalto-yliopisto

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?