Mineraalivarat ja korvaavat materiaalit - MISU (2014-2021)

MISU pureutui harvinaisten, erityisesti metallisten mineraalien esiintymiseen, ominaisuuksiin, prosessointiin, käyttöön ja kierrätykseen sekä metallisia mineraaleja korvaaviin materiaaleihin. Vastuullinen kaivos- ja kierrätystoiminta oli yksi ohjelman tavoitteista.

Mineraalivarat ja korvaavat materiaalit (MISU 2014-2021) -akatemiaohjelman keskeinen lähtökohta oli mineraalivarojen kokonaisuuteen liittyvän perusteellisen tarkastelun tarve ja uusien ratkaisujen tuottaminen. Ohjelma pureutui laajasti ja syvällisesti harvinaisten, erityisesti metallisten mineraalien esiintymiseen, ominaisuuksiin, prosessointiin, käyttöön ja kierrätykseen sekä metallisia mineraaleja korvaaviin materiaaleihin.

Maankamarasta löytyvät raaka-ainevarat eivät uusiudu ja niiden epätasainen sijainti jakaa valtiot yhtäältä niihin, jotka voivat vaurastua mineraalivarojen avulla ja toisaalta niihin, jotka ovat riippuvaisia niiden saatavuutta ja hinnoittelua säätelevistä mekanismeista. Ohjelman tavoitteena oli luoda tietopohja, joka mahdollistaa vastuullisen kaivos- ja kierrätystoiminnan ottaen huomioon vaikutukset sekä luontoon että ympäröivään yhteiskuntaan. Uusien ratkaisujen tuottaminen edellyttää perustutkimuksellisesta lähestymistavasta syntyvää eksaktia tietoa ja monitieteistä ymmärrystä.

Lisätietoja

  • ohjelmapäällikkö Tommi Laitinen, p. 029 533 5057
  • ohjelmapäällikkö Saila Seppo, p. 029 533 5109
  • suunnittelija Ritva Helle, p. 029 533 5023

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?