Hankelistaus

Arktinen suunnattu haku 2013: Kestävä taloudellinen toiminta ja infrastruktuuri arktisissa oloissa, rahoitus 4 M€, rahoituskausi: 1.9.2014 – 31.8.2018

Lapin kaivostoiminnan kulttuuriset vaikutukset ja kysymykset: pitkän aikavälin näkökulma kestävään kaivostoimintaan pohjoisessa


Suunnittelualusta ympäristön seurantaan ja merellisten operaatioiden suunnitteluun Jäämerelle, erityisesti Karan Merelle


Kohti tehokasta ja kestävää Arktista öljyntorjuntaa: Pohjoisista biomateriaaleista valmistetut pinta-aktiiviset öljyntorjunta-aineet


Adaptiivinen muutoksen hallinta kohti kestävää taloutta Arktisella alueella


Käyttäjien tarpeisiin suunnatut sääennusteet kestävän talouden ja infrastruktuurin tukemiseen Arktisessa


Helposti asennettava pinta-anturointi materiaalien turvalliseen käsittelyyn ja suorituskykyiseen liikkeen säätöön

  • Ari Visa, Tampereen yliopisto

 

  

Arktinen akatemiaohjelmahaku 2014, rahoitus 11 M€, rahoituskausi pääsääntöisesti 1.1.2015-31.12.2018

Arktisen alueen geomorfologinen herkkyys: geohasardit ja infrastruktuuri


Arktinen arkki. Ihmisten ja eläinten sopeutuminen arktiseen ympäristöön: luonnon ja kansan suorittama valinta


Valkoinen Arktis: Lyhytikäisten ilmastoon vaikuttavien yhdisteiden sääntelyvaihtoehtojen kartoitus arktisilla alueilla

 

Alkuperäiskansadiskurssien kotouttaminen ja poliittisten subjektien rakentaminen Saamenmaassa


Jäteveden puhdistus luonnollisella jäädytyskiteytyksellä ja jään erotuksella

 

Vedenalaisessa asennus- ja purkutyössä yhteistyössä toimivien raskaiden hydraulisten robottien ohjausjärjestelmän kehitystutkimus


Öljytuotannon verkostot Venäjän arktisilla alueilla: sosiaaliset vaikutukset ja kumppaanuusmahdollisuudet


Tehokkaampaa Arktista tutkimusta dominoivien Betula-lajien, spektromiikan ja genomiikan avulla


Kokonaisvaltainen tutkimusperusta sopeutuvalle yhteishallinnalle Arktisella alueella: esimerkkinä Tenon lohi


Hiilitase muuttuvassa arktisessa kryosfäärissä


Metsäpalojen pitkän aikavälin vaikutukset ikirouta-alueen arktisten ja sub-arktisten metsien  hiili- ja typpivarastoihin sekä hiilen ja typen kiertoon


Arktisten ekosysteemien pitkäaikaisdynamiikan paljastaminen uusin ja poikkitieteellisin menetelmin


Konsulttien asiantuntijuuden arviointi rajatylittävissä arktisissa energiahankkeissa


Jääkidepilvet ja jäänukleaatio arktisella alueella

 

Eurooppalaisen yhteisen ohjelmasuunnittelun (Joint Programming Initiative) JPI Climate (Connecting Climate Knowledge for Europe) –haussa (2013) rahoitettavat hankkeet, rahoitus yhteensä 750 000 €

Ikiroudan muutosten ilmastovaikutuksien epävarmuuksien vähentäminen

  • Christina Biasi, Itä-Suomen yliopisto
  • Tarmo A. Virtanen, Helsingin yliopisto

Sosioekologiset muutokset: Ihmisen ja eläimen suhde Pohjois-Euraasian muuttuvassa ilmastossa

 

NordForskin Nordic Centre of Excellence (NCoE) –haussa: Responsible Development of the Arctic: Opportunities and Challenges - Pathways to Action (2015) rahoitetut hankkeet, rahoituskausi 2016-2020

NordForsk: Responsible Development of the Arctic: Opportunities and Challenges - Pathways to Action

Climate-Change Effects on the Epidemiology of Infectious Diseases and the Impacts on Northern Societies (CLINF)

Resource Extraction and Sustainable Arctic Communities: Impacts of Multiple Pressures on Arctic Landscapes and Societies (NCoE REXSAC)

Reindeer Husbandry in a Globalizing North – Resilience, Adaptations and Pathways for Actions (ReiGN)

  • Olli Tahvonen, Helsingin yliopisto (osahankkeen johtaja)
  • Projektin johtaja: Øystein Holand, Norwegian University of Life Sciences (Norja)

 

Akatemiahanke, rahoituskausi 2016-2020, rahoitus 1353962 €


Hiilen dynamiikka arktisilla alueilla: menneisyys, nykyisyys, tulevaisuus (CAPTURE)

  • Atte Korhola, Helsingin yliopisto
  • Narasinha Shurpali, Itä-Suomen yliopisto
  • Karri Saarnio, Ilmatieteen laitos

  • Posteri vuosiseminaari 2017

 

Yhteishankehaku arktisen tutkimuksen alalla (Suomen Akatemia ja RFBR), rahoitus 1,8 M€, rahoituskausi 1.1.2018 – 31.12.2020

Rahoituspäätökset

Ensimmäiset askeleet Arktisen alueen typpioksiduulitaseen määrittämiseksi

Arktisten ekosysteemien vasteet ja sopeutuminen ilmaston muutokseen: mekanismit, reitit ja laikuttaisuus


Jäännemassiaisten silmien sopeutuminen ympäristönmuutoksiin eri aikaskaaloilla


Asua, työskennellä vai lähteä? Nuoriso - hyvinvointi ja elinkelpoisuus arktisissa (jälki)luonnonvarateollisissa kaupungeissa Suomessa ja Venäjällä

Biogeeniset amiinit ja terveys arktisessa ilmastonmuutoksessa

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?