Hankkeet

Lisätietoja Arktisen ohjelman hankemateriaaleista voi tiedustella osoitteesta academyprogrammes@aka.fi 

Arktinen suunnattu haku 2013: Kestävä taloudellinen toiminta ja infrastruktuuri arktisissa oloissa, rahoitus 4 M€, rahoituskausi: 1.9.2014 – 31.8.2018

Lapin kaivostoiminnan kulttuuriset vaikutukset ja kysymykset: pitkän aikavälin näkökulma kestävään kaivostoimintaan pohjoisessa

 • Vesa-Pekka Herva, Oulun yliopisto

Suunnittelualusta ympäristön seurantaan ja merellisten operaatioiden suunnitteluun Jäämerelle, erityisesti Karan Merelle

 • Mikko Lensu, Ilmatieteen laitos
 • Jukka Tuhkuri, Aalto-yliopisto

Kohti tehokasta ja kestävää Arktista öljyntorjuntaa: Pohjoisista biomateriaaleista valmistetut pinta-aktiiviset öljyntorjunta-aineet

 • Jouko Niinimäki, Oulun yliopisto
 • Mika Sillanpää, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Adaptiivinen muutoksen hallinta kohti kestävää taloutta Arktisella alueella

 • Jukka Similä, Lapin yliopisto
 • Pasi Eilu, Geologian tutkimuskeskus
 • Artti Juutinen, Luonnonvarakeskus

Käyttäjien tarpeisiin suunnatut sääennusteet kestävän talouden ja infrastruktuurin tukemiseen Arktisessa

 • Timo Vihma, Ilmatieteen laitos

Helposti asennettava pinta-anturointi materiaalien turvalliseen käsittelyyn ja suorituskykyiseen liikkeen säätöön

 • Ari Visa, Tampereen yliopisto

Arktinen akatemiaohjelmahaku 2014, rahoitus 11 M€, rahoituskausi pääsääntöisesti 1.1.2015-31.12.2018

Linkki rahoituspäätöksiin

Arktisen alueen geomorfologinen herkkyys: geohasardit ja infrastruktuuri (pdf)

 • Jan Hjort, Oulun yliopisto
 • Miska Luoto, Helsingin yliopisto

Arktinen arkki. Ihmisten ja eläinten sopeutuminen arktiseen ympäristöön: luonnon ja kansan suorittama valinta

 • Juha Kantanen, Luonnonvarakeskus
 • Florian Stammler, Lapin yliopisto

Valkoinen Arktis: Lyhytikäisten ilmastoon vaikuttavien yhdisteiden sääntelyvaihtoehtojen kartoitus arktisilla alueilla

 • Kati Kulovesi, Itä-Suomen yliopisto
 • Kaarle Kupiainen, Suomen ympäristökeskus
 • Kari Lehtinen, Itä-Suomen yliopisto

Alkuperäiskansadiskurssien kotouttaminen ja poliittisten subjektien rakentaminen Saamenmaassa

 • Veli-Pekka Lehtola, Oulun yliopisto

Jäteveden puhdistus luonnollisella jäädytyskiteytyksellä ja jään erotuksella

 • Marjatta Louhi-Kultanen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
 • Pentti Kujala, Aalto-yliopisto
 • Aki Mikkola, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Vedenalaisessa asennus- ja purkutyössä yhteistyössä toimivien raskaiden hydraulisten robottien ohjausjärjestelmän kehitystutkimus

 • Jouni Mattila, Tampereen yliopisto
 • Ville Kyrki, Aalto-yliopisto


Öljytuotannon verkostot Venäjän arktisilla alueilla: sosiaaliset vaikutukset ja kumppaanuusmahdollisuudet

 • Soili Nystén-Haarala, Lapin yliopisto


Tehokkaampaa Arktista tutkimusta dominoivien Betula-lajien, spektromiikan ja genomiikan avulla

 • Elina Oksanen, Itä-Suomen yliopisto
 • Juha Mikola, Helsingin yliopisto
 • Kaisa Nieminen, Luonnonvarakeskus


Kokonaisvaltainen tutkimusperusta sopeutuvalle yhteishallinnalle Arktisella alueella: esimerkkinä Tenon lohi

 • Craig Primmer, Turun yliopisto
 • Jaakko Erkinaro, Luonnonvarakeskus
 • Timo Pauli Karjalainen, Oulun yliopisto


Hiilitase muuttuvassa arktisessa kryosfäärissä

 • Jouni Pulliainen, Ilmatieteen laitos
 • Timo Vesala, Helsingin yliopisto


Metsäpalojen pitkän aikavälin vaikutukset ikirouta-alueen arktisten ja sub-arktisten metsien  hiili- ja typpivarastoihin sekä hiilen ja typen kiertoon

 • Jukka Pumpanen, Helsingin yliopisto

Arktisten ekosysteemien pitkäaikaisdynamiikan paljastaminen uusin ja poikkitieteellisin menetelmin

 • Tomas Roslin, Helsingin yliopisto

Konsulttien asiantuntijuuden arviointi rajatylittävissä arktisissaenergiahankkeissa

 • Veli-Pekka Tynkkynen, Helsingin yliopisto


Jääkidepilvet ja jäänukleaatio arktisella alueella

 • Hanna Vehkamäki, Helsingin yliopisto
 • Jorma Keskinen, Tampereen yliopisto
 • Sami Romakkaniemi, Ilmatieteen laitos
 • Annele Virtanen, Itä-Suomen yliopisto

 

Eurooppalaisen yhteisen ohjelmasuunnittelun (Joint Programming Initiative) JPI Climate (Connecting Climate Knowledge for Europe) –haussa (2013) rahoitettavat hankkeet, rahoitus yhteensä 750 000 €

Linkki rahoituspäätöksiin

Ikiroudan muutosten ilmastovaikutuksien epävarmuuksien vähentäminen

 • Christina Biasi, Itä-Suomen yliopisto
 • Tarmo A. Virtanen, Helsingin yliopisto

Sosioekologiset muutokset: Ihmisen ja eläimen suhde Pohjois-Euraasian muuttuvassa ilmastossa

 • Bruce Forbes, Lapin yliopisto

 

NordForskin Nordic Centre of Excellence (NCoE) –haussa: Responsible Development of the Arctic: Opportunities and Challenges - Pathways to Action (2015) rahoitetut hankkeet, rahoituskausi 2016-2020

NordForsk: Responsible Development of the Arctic: Opportunities and Challenges - Pathways to Action

Climate-Change Effects on the Epidemiology of Infectious Diseases and the Impacts on Northern Societies (CLINF)

 • Juha Lemmetyinen, Ilmatieteen laitos (osahankkeen johtaja)
  • Projektin johtaja: Professori Birgitta Evengård, Umeån yliopisto (Ruotsi)

Resource Extraction and Sustainable Arctic Communities: Impacts of Multiple Pressures on Arctic Landscapes and Societies (NCoE REXSAC)

 • Hannu I. Heikkinen, Oulun yliopisto (osahankkeen johtaja)
  • Projektin johtaja: Sverker Sörlin, Kungliga tekniska högskolan (Ruotsi)

Reindeer Husbandry in a Globalizing North – Resilience, Adaptations and Pathways for Actions (ReiGN)

 • Olli Tahvonen, Helsingin yliopisto (osahankkeen johtaja)
 • Projektin johtaja: Øystein Holand, Norwegian University of Life Sciences (Norja)

 

Akatemiahanke, rahoituskausi 2016-2020, rahoitus 1353962 €

Rahoituspäätökset

Hiilen dynamiikka arktisilla alueilla: menneisyys, nykyisyys, tulevaisuus (CAPTURE)

 • Atte Korhola, Helsingin yliopisto
 • Narasinha Shurpali, Itä-Suomen yliopisto
 • Karri Saarnio, Ilmatieteen laitos

 

Yhteishankehaku arktisen tutkimuksen alalla (Suomen Akatemia ja RFBR), rahoitus 1,8 M€, rahoituskausi 1.1.2018 – 31.12.2020

Rahoituspäätökset

Ensimmäiset askeleet Arktisen alueen typpioksiduulitaseen määrittämiseksi

 • Christina Biasi, Itä-Suomen yliopisto

Arktisten ekosysteemien vasteet ja sopeutuminen ilmaston muutokseen: mekanismit, reitit ja laikuttaisuus

 • Jaana Bäck, Helsingin yliopisto
 • Sergej Zilitinkevich, Ilmatieteen laitos


Jäännemassiaisten silmien sopeutuminen ympäristönmuutoksiin eri aikaskaaloilla

 • Kristian Donner, Helsingin yliopisto


Asua, työskennellä vai lähteä? Nuoriso - hyvinvointi ja elinkelpoisuus arktisissa (jälki)luonnonvarateollisissa kaupungeissa Suomessa ja Venäjällä

 • Florian Stammler, Lapin yliopisto
 • Veli-Pekka Tynkkynen, Helsingin yliopisto

Biogeeniset amiinit ja terveys arktisessa ilmastonmuutoksessa

 • Jouko Vepsäläinen, Itä-Suomen yliopisto

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?