Arktinen akatemiaohjelma (ARKTIKO) 2014-2020

Arktinen alue on voimakkaan muutoksen kohteena niin ilmastollisesti, ympäristöllisesti, geopoliittisesti, taloudellisesti kuin sosiokulttuurisestikin. Arktinen akatemiaohjelma ARKTIKO (2014–2020) tutki arktisen alueen kehitykseen vaikuttavia muutostekijöitä ja muutoksen dynamiikkaa. Ohjelma vahvisti Suomen arktisen tutkimuksen osaamista ja asemaa kansainvälisessä kärjessä sekä edesauttoi uudenlaisten tutkimuspolkujen ja uusien ratkaisujen löytämistä.

Arktinen muuttuu ja muutokseen vastaaminen edellyttää tietoa, tutkittua tietoa. Nostimme ARKTIKO −  Arktisesta akatemiaohjelmasta viisi keskeistä keskusteluaihetta.

Ohjelmassa tuotettua uutta tutkimustietoa välitettiin aktiivisesti päätöksenteon tueksi, tutkimuksen sidosryhmille ja kansalaiskeskusteluun.

Akatemiaohjelmalla oli neljä teemaa: hyvä elämä pohjoisessa; taloudellinen toiminta ja infrastruktuuri arktisissa oloissa; pohjoinen ilmasto ja ympäristö ja rajat ylittävä arktinen politiikka

Arktinen akatemiaohjelma antoi mahdollisuuden tiivistää kansallisten toimijoiden yhteistyötä. Samalla se tarjosi vertaansa vailla olevat mahdollisuudet kansainväliselle tutkimusyhteistyölle.

ARKTIKO-akatemiaohjelmaan kuului 20 laajaa kansallista tutkimushanketta sekä kaksi kansainvälistä yhteishanketta.

Lisätietoja

  • ohjelmapäällikkö Mikko Ylikangas, puh. 029 533 5143
  • suunnittelija Sanna Hytönen, puh. 029 533 5032

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

 

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?