Hakemuksen osat ja niiden ohjeet, strategisen tutkimuksen varsinainen haku

Varsinaisen hakemuksen osat ja niiden sisältö verkkoasioinnissa (SARAssa) 

Henkilötiedot/CV (Personal data/CV)

 • Henkilötiedot
 • Tutkinnot (viimeisin ensimmäisenä), lisätiedot-kohtaan voi täyttää esim. tietoja vanhempainvapaasta
 • Dosentuurit ja professuurit
 • Liitteenä CV/ansioluettelo mallipohjassa esitetyllä rakenteella, enintään kaksi sivua 

STN-konsortion osapuolet (Consortium parties)

STN-Konsortion vastuuhenkilöt (SRC Consortium composition)

 • Varajohtaja, työpakettien johtajat, vuorovaikutusvastaava tiedot (nimi, sähköposti, organisaatio ja maa)
 • Alasvetovalikosta valitaan henkilön rooli. Mikäli kyseessä työpaketin johtaja lisätään alasvetovalikosta työpaketin numero.
 • Tutustu STN-konsortiohakemuksen ohjeisiin

Yleiskuvaus (General information)

 • Suorituspaikan tiedot
 • Tutkimushankkeen nimi englanniksi ja suomeksi / ruotsiksi
 • Tutkimusalat (vähintään yksi, enintään viisi)
 • Asiasanat englanniksi ja suomeksi / ruotsiksi 

Abstrakti (Abstract)

 • Enimmäispituus on 2500 merkkiä
 • Lyhyesti tutkimuksen tieteelliset ja yhteiskunnalliset tavoitteet, tutkimusmenetelmät, aineisto, odotettavat tulokset ja vaikuttavuus
 • Lue lisää Abstraktista

Tutkimusryhmät (Research teams)

 • Ryhmän tehtävät ja jäsenet
 • Ryhmän jäsenten tehollinen työaika

Tutkimus- ja vuorovaikutussuunnitelma (Research and interaction plan)

Tärkeimmät julkaisut (Most relevant publications)

 • Enintään kymmenen hankkeen kannalta tärkeintä konsortion julkaisua
 • Julkaisuja voi hakea VIRTA-julkaisupalvelusta. Katso verkkoasioinnin ohje.
 • Julkaisuja voi syöttää myös suoraan. Pakolliset tiedot: tekijä(t), julkaisun otsikko, julkaisuvuosi ja sarjan/lehden nimi sekä julkaisutyyppi (ei näytetä hakemuksen pdf:ssä)
 • Myös osahankejohtajat voivat lisätä julkaisuja mutta konsortion yhteenlaskettu määrä ei saa ylittää kymmentä.
 • Hakijan ei tule liittää julkaisuihinsa julkaisufoorumin (JUFO) luokitustietoja.

Yhteistyötahot (Collaborators)

 • Hankkeen yhteistyötahot eriteltynä (nimi, organisaatio, maa, yhteistyön tavoite/hyöty lyhyesti)

Liikkuvuus (Mobility)

 • Hankkeessa suunniteltu kansallinen ja kansainvälinen liikkuvuus eriteltynä henkilöittäin
 • Ohjeet liikkuvuuskorvauksesta löydät hakuilmoituksen kohdasta Haettava rahoitus ja rahoituskausi
 • Katso lisätietoja liikkuvuudesta (akatemiahankkeet, suunnatut akatemiahankkeet ja akatemiaohjelmat)

Yhteydet (Affiliations)

Muut tutkimusinfrastruktuurit

Eettiset kysymykset (Ethical aspects)

 • Tutkimushankkeen eettinen lupa (kyllä/ei)
 • Tutkimusvilppiin syyllistyminen (kyllä/ei)
  • Jos hakija on edellisen kolmen vuoden aikana todetusti syyllistynyt tutkimusvilppiin, Akatemia jättää hakemuksen tutkimatta.

Hankkeen rahoitus (Funding for the project) – Kokonaiskustannusmallin mukainen

 • Rahoituskausi, tehollinen työaika, henkilösivukulut, yleiskustannusosuus ja arvonlisävero (ALV)
 • Palkat ja muut kustannukset
 • Perustelut haettavalle rahoitukselle. Kiinnitä huomiota kustannusarvion realistisuuteen.
 • Budjetointiosion tekemisessä saat apua oman suorituspaikkasi hallinnosta. Tarkemmat ohjeet koskien rahoitusta on esitetty hakuilmoituksen kohdassa ”Haettava rahoitus ja rahoituskausi”.
 • Suorituspaikan sitoumus. Varmista suorituspaikkasi (yleensä yliopisto tai tutkimuslaitos) sitoutuminen hankkeeseen suorituspaikan oman ohjeen mukaisesti. 

Julkinen kuvaus (Public description)

 • Enimmäispituus 1000 merkkiä
 • Tutkimushankkeen yleistajuinen ja selkeä kuvaus englanniksi ja suomeksi / ruotsiksi
 • Akatemia voi käyttää julkista kuvausta hankkeesta tiedottamiseen
 • Lue lisää Julkisesta kuvauksesta
 • mitä tutkitaan ja miksi
 • millaisia aineistoja ja tutkimusmenetelmiä aiotaan käyttää: haastattelu, tilastoaineisto, arkistoaineisto yms.
 • missä tutkimus tehdään
 • mikä merkitystä ja tavoitteita tutkimuksella on yhteiskunnalle ja tieteelle
 • muita kiinnostavia seikkoja
 • hyvä laittaa myös linkki tutkijan kotisivulle, jos sieltä löytyy lisätietoa aiheesta
 • mukaan voi laittaa myös viitteitä aiempiin julkaisuihin, jotka ovat helposti saatavissa yleisestä kirjastosta tai Internetistä. 

Valtuutus (Authorization)

 • Voit valtuuttaa toisen henkilön tekemään osia hakemuksesta puolestasi tai katselemaan hakemustasi.
 • Aloita kirjoittamalla hänen nimeään varattuun kenttään.
 • Valtuutettavan henkilön täytyy olla rekisteröitynyt verkkoasioinnissa (SARA) käyttäjäksi
 • Yhtä aikaa ei voi samalle kentälle valtuuttaa useampia henkilöitä etkä voi itse valtuutuksen aikana muokata kenttää.
 • Älä valtuuta itseäsi
 • Valtuutuksen tekniset ohjeet löydät verkkoasioinnin ohjeista.

Liitteet

Hakemukseen liitetään vain pyydetyt liitteet, ja niiden on oltava ohjeiden mukaisia. Ohjeiden mukaisia enimmäispituuksia ei saa ylittää. Otsikoi jokainen dokumentti tai dokumentin osa selkeästi (esim. CV [nimi], Publications [N.N.], tämä selkeyttää arvioitsijoiden työtä. Liitteet laaditaan englanninkielisinä ja ne liitetään verkkoasioinnissa pdf-muodossa hakulomakkeeseen kohdassa Liitteet. Poikkeuksena ovat konsortion johtajan ja osahankkeiden johtajien ansioluettelot, joka liitetään lomakkeeseen kohdassa Henkilötiedot/cv. Kunkin henkilön osalta ansio- ja julkaisuluettelot liitetään hakemukseen vain kertaalleen, vaikka henkilö toimisi konsortiossa useammassa roolissa. Hakijan ei tule liittää julkaisuihinsa julkaisufoorumin (JUFO) luokitustietoja.

Pakolliset liitteet

Konsortion johtaja

 • Otsikoi dokumentit ja/tai dokumenttien (esim. kun tiedosto sisältää sekä CV:n että julkaisuluettelon tai useamman eri henkilön tietoja) eri sivut selkeästi
 • Ansioluettelo/CV liitetään hakemuksessa kohtaan Henkilötiedot/CV (Personal data/CV) -välilehdelle, pituus enintään kaksi sivua; nimetään mallin [sukunimi]_cv mukaistesti
 • Luettelo 10 tärkeimmästä julkaisusta, enintään yksi sivu (voi sisältää linkin pidempään julkaisuluetteloon). Liite nimetään mallin [sukunimi]_pub mukaisesti
 • Aineistonhallintasuunnitelma: tee suunnitelma DMPTuulin avustuksella tai Akatemian sivustolta löytyvän ohjeistuksen mukaisesti (1-3 sivua).
 • työpakettien johtajien, jotka eivät toimi osahankkeiden johtajina, sekä vuorovaikutusvastaavan ansioluettelot (kukin enintään kaksi sivua) ja luettelot 10 tärkeimmästä julkaisusta (enintään 1 sivu) samaan tiedostoon. Nämä enintään 3 sivuiset liitteet nimetään mallin [sukunimi]_cv_and_pub mukaisesti
 • konsortion varajohtajan ansioluettelo (enintään 2 sivua) ja luettelo 10 tärkeimmästä julkaisusta (enintään 1 sivu); nimetään mallin [sukunimi]_cv_and_pub mukaisesti

Osahankkeen johtaja

 • Ansioluettelo/CV liitetään hakemuksessa kohtaan Henkilötiedot/CV (Personal data/CV) -välilehdelle, pituus enintään kaksi sivua. Liite nimetään mallin [sukunimi]_cv mukaisesti
 • Luettelo 10 tärkeimmästä julkaisusta, enintään yksi sivu (voi sisältää linkin pidempään julkaisuluetteloon). Liite nimetään mallin [sukunimi]_pub mukaisesti

 

Tapauskohtaiset liitteet

Konsortion ja/tai osahankkeen johtaja

 • Eettisen toimikunnan tai koe-eläintoimikunnan lausunto.
 • Ulkomaisen yliopiston tai tutkimuslaitoksen kutsu, jos työ tai osa siitä suoritetaan ulkomailla; suosituskirjeitä ei saa liittää hakemukseen.
 • Edistymisraportti niistä hakijan johtamista Akatemian rahoittamista tutkimushankkeista, joista ei ole annettu loppuraporttia.
 • Yhteistyösopimukset (letter of commitment) hakemuslomakkeella mainituilta yhteistyökumppaneilta.
 • Selvitys saaduista valtiontuista (taloudellista toimintaa harjoittavat organisaatiot)

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?