Loppuraportointi

Tieteellinen raportointi

Rahoitusta saanut tutkija raportoi tutkimustyöstään Suomen Akatemialla verkkoasioinnissa rahoituskauden päättymistä seuraavan vuoden kesäkuun 1. päivään mennessä.

Tutkimusraportti laaditaan kaikista Akatemian tutkimusmäärärahapäätöksistä. Raportointijakso on päätöksen rahoituskausi.  Eri rahoitusmuotoja koskevat erityisohjeet löytyvät sähköisestä asioinnista.

Akatemian raportoidessa toiminnastaan tutkimusrahoituksen vaikuttavuuden seuranta on yhä tärkeämpää. Tämän takia on keskeistä, että tutkimusraportti täytetään kaikilta osin. Varsinkin julkaisut ja muut tuotostiedot sekä tutkijavierailut ovat ensiarvoisen tärkeitä tietoja.
Tutkimusraportti voidaan laatia suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Tutkimusraporttia ei voi toimittaa sähköpostilla.

Raportoinnista vastaa tutkimushankkeen vastuullinen johtaja. Konsortion vastuullinen johtaja jättää tieteellisen raportin koko konsortion puolesta. Tutkimuksen suorituspaikka toimittaa Akatemialle hankkeen varainkäyttötiedot menolajeittain ja henkilötyötiedot osana maksatuspyyntöä kolme kertaa vuodessa.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?