Liikkuvuusapurahojen mitoitusohje

Tätä taulukkoa käytetään määriteltäessä elinkustannusten osuutta määrärahasta Akatemian kahdenvälisiin sopimuksiin perustuvassa liikkuvuushaussa Liikkuvuuskutsu Suomeen Taiwanista tai Venäjältä.

Lyhytaikaiset vierailut:

Apuraha majoituskorvauksineen 80–190 euroa/vrk (sisältää 43 euron henkilökohtaisen apurahan ja enimmillään 147 euron majoituskulut)

 

Kuukauden mittaiset tai pidemmät vierailut majoituskorvauksineen:

Maisteri tai vastaava taso                        1 700–2 000 euroa/kk

Tohtori tai vastaava taso                         2 000–2 800 euroa/kk

Professori                                                 2 800–4 100 euroa/kk

Erityisen korkeatasoiselle vierailevalle professorille voidaan maksaa myös tässä ilmoitettua suurempaa apurahaa.

Jos vierailu koostuu useista lyhyistä jaksoista, käytetään elinkustannusten osuuden laskennassa yllä mainittua kuukausitaulukkoa.

Elinkustannuksia varten tarkoitettua määrärahaosuutta haetaan hakulomakkeen kohdassa Muut kulut. Lisäksi voidaan hakea rahoitusta myös matkakuluihin lomakkeen kohdassa Matkakulut.

Suorituspaikka voi maksaa elinkustannuksia varten tarkoitetun määrärahaosuuden apurahana, kulukorvauksina tai muulla suorituspaikan sääntöjen mukaisella tavalla.

Apurahojen mitoituksessa on otettu huomioon apurahansaajan tarve järjestää eläke-, tapaturma- ja henkivakuutusturvansa. Katso lisätietoja apurahansaajan vakuutusturvan järjestämisestä Melan verkkosivuilta kohdassa Apurahansaajat.

Akatemia suosittelee, että suorituspaikka ja apurahan saaja selvittävät verohallinnolta apurahan maksamiseen liittyvät mahdolliset veroseuraamukset.

Kansainvälisiin sopimuksiin perustuva liikkuvuus Suomesta ulkomaille, apurahan mitoitusohje

Tätä taulukkoa käytetään määriteltäessä henkilökohtaisen apurahan suuruutta tai elinkustannusten osuutta määrärahasta seuraavissa Akatemian kahdenvälisiin sopimuksiin perustuvissa liikkuvuushauissa:

  • Liikkuvuusapuraha Suomesta Japaniin, Taiwaniin tai Venäjälle
  • Liikkuvuusyhteistyö Intian, Kiinan tai Saksan kanssa
  • Liikkuvuusseminaarit Japanin tai Kiinan kanssa.

Katso maakohtaisiin sopimuksiin liittyviä erityisehtoja ja lisätietoja syyskuun hakuilmoituksesta näiden hakujen kohdalta.

Maa tai alue

Kun tutkija ei saa muuta apurahaa tai palkkaa (€/kk)

Kun tutkija saa muuta apurahaa tai osapalkan (€/kk)

Kun tutkija saa koko palkan (€/kk)

Intia

2 000

1 200–1 700

1 000–1 200

Japani

2 800

1 900–2 500

1 300–1 700

Kiina

2 300

1 600–2 000

1 000–1 400

Saksa

2 000

1 200–1 700

1 000–1 200

Taiwan

2 000

1 200–1 700

1 000–1 200

Venäjä (Moskova)

2 800

1 900–2 500

1 300–1 700

Venäjä (muu alue)

2 000

1 200–1 700

1 000–1 200

Liikkuvuusapurahan suuruutta määritettäessä apurahaa voidaan korottaa

  • 15 prosenttia, jos tutkija on väitellyt eikä saa mitään muuta palkkaa tai palkkiota
  • 20 prosenttia, jos tutkijalla on huollettavanaan lapsia
  • enintään 20 prosenttia, jos paikallinen kustannustaso on poikkeuksellisen korkea eikä tutkija saa mitään muuta palkkaa tai palkkiota.

Liikkuvuusapuraha tai elinkustannuksia varten tarkoitettu määrärahaosuus kattavat asumis- ja muita elinkustannuksia kohdemaassa. Summa haetaan hakulomakkeen kohdassa:

  • Apuraha, jos kyseessä on Liikkuvuusapuraha Suomesta Japaniin, Taiwaniin tai Venäjälle -haku
  • Muut kulut, jos kyseessä on Liikkuvuusyhteistyö Intian, Kiinan tai Saksan kanssa - tai Liikkuvuusseminaarit Japanin tai Kiinan kanssa -haku

Lisäksi voidaan hakea rahoitusta matkakuluihin lomakkeen kohdassa Matkakulut. Jos tutkija ja hänen perheensä ovat ulkomailla vähintään kuusi kuukautta, myös perheen matkakuluihin voi hakea rahoitusta.

Liikkuvuusrahoitus ei noudata kokonaiskustannusmallia. Se maksetaan joko apurahana suoraan tutkijan omalle tilille tai määrärahana suorituspaikan taloushallinnon kautta.

Mitoitusohjeessa on otettu huomioon apurahansaajan tarve järjestää eläke-, tapaturma- ja henkivakuutusturvansa. Katso lisätietoja apurahansaajan vakuutusturvan järjestämisestä Melan verkkosivuilta kohdassa Apurahansaajat.

Akatemia suosittelee, että apurahan saaja tai suorituspaikka selvittävät verohallinnolta apurahan maksamiseen liittyvät mahdolliset veroseuraamukset.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?