Liikkuvuusapurahojen mitoitusohje

Tätä taulukkoa käytetään sekä tutkimushankkeiden ja tutkijoiden tutkimuskuluhakemuksissa että erityisessä haussa Kahdenvälisiin sopimuksiin perustuva tutkijoiden kansainvälinen liikkuvuus, liikkuvuus Suomeen.

Lyhytaikaiset vierailut:

Apuraha majoituskorvauksineen 80–185 euroa/vrk (sisältää 39 euron   henkilökohtaisen apurahan ja enimmillään 147 euron majoituskulut)

 

Yli   kuukauden vierailut majoituskorvauksineen:

Maisteri tai vastaava taso                            1 600–1 800 euroa/kk

Tohtori tai vastaava taso                             1 800–2 500 euroa/kk

Professori                                                    2 500–4 100 euroa/kk

 

Erityisen korkeatasoiselle vierailevalle professorille voidaan maksaa myös tässä ilmoitettua suurempaa apurahaa.

Seuraavat ohjeet koskevat rahoitusta tutkimushankkeissa:

  • Apurahaa voidaan myöntää EU-maiden ulkopuolelta kotoisin olevan tutkijan korkeintaan vuoden mittaiseen tutkimusvierailuun Suomessa. Sen sijaan Suomessa työskenteleville EU-maiden kansalaisille ei makseta apurahaa. Suomessa työskennellessään heidän tulee olla palvelussuhteessa suorituspaikkaan.
  • Apuraha haetaan hakulomakkeen kohdassa Muut kulut. Apurahan lisäksi voidaan hakea rahoitusta myös matkakuluihin lomakkeen kohdassa Matkakulut.

Seuraavat ohjeet koskevat Liikkuvuus Suomeen -rahoitusta (syyskuun haku):

  • Apurahaa voidaan myöntää EU-maiden ulkopuolelta kotoisin olevan tutkijan korkeintaan vuoden mittaiseen tutkimusvierailuun Suomessa.
  • Apurahan lisäksi voidaan hakea rahoitusta myös matkakuluihin lomakkeen kohdassa Matkakulut.

Apurahojen mitoituksessa on otettu huomioon apurahansaajan tarve järjestää eläke-, tapaturma- ja henkivakuutusturvansa. Katso lisätietoja apurahansaajan vakuutusturvan järjestämisestä Melan verkkosivuilta kohdassa Apurahansaajat.

Akatemia suosittelee, että suorituspaikka ja apurahan saaja selvittävät verohallinnolta apurahan maksamiseen liittyvät mahdolliset veroseuraamukset.

KANSAINVÄLISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVA LIIKKUVUUS SUOMESTA, APURAHAN MITOITUSOHJE

Tämä rahoitus on haettavana vuosittain vain syyskuussa erityisessä haussa Kahdenvälisiin sopimuksiin perustuva tutkijoiden kansainvälinen liikkuvuus. Henkilökohtaiset apurahat perustuvat Suomen Akatemian solmimiin kansainvälisiin sopimuksiin. Katso maakohtaisiin sopimuksiin liittyviä erityisehtoja ja lisätietoja syyskuun hakuilmoituksesta tämän haun kohdalta.

 Maa tai alue

Kun tutkija ei saa   muuta apurahaa tai palkkaa (€/kk)

Kun tutkija saa   muuta apurahaa tai osapalkan (€/kk)

Kun tutkija saa   koko palkan (€/kk)

Etelä-Afrikka

2000

1200–1700

1000–1200

Intia

2000

1200–1700

1000–1200

Italia

2300

1600–2000

1000–1400

Japani

2800

1900–2500

1300–1700

Kiina

2300

1600–2000

1000–1400

Saksa

2000

1200–1700

1000–1200

Taiwan

2000

1200–1700

1000–1200

USA

2300

1600–2000

1000–1400

Venäjä (Moskova)

2800

1900–2500

1300–1700

Venäjä (muu alue)

2000

1200–1700

1000–1200

Muut maat

1000–2300

500–1700

300–1000

Liikkuvuusapurahan suuruutta määritettäessä apurahaa voidaan korottaa

  • 15 prosenttia, jos tutkija on väitellyt eikä saa muuta palkkaa tai palkkiota
  • 20 prosenttia, jos tutkijalla on huollettavanaan lapsia
  • enintään 20 prosenttia, jos paikallinen kustannustaso on poikkeuksellisen korkea eikä tutkija saa muuta palkkaa tai palkkiota.

Valuuttakurssien poikkeukselliset muutokset voidaan ottaa huomioon apurahan suuruutta määritettäessä.

Liikkuvuus Suomesta -apuraha on tarkoitettu asumis- ja muiden elinkustannusten kattamiseen kohdemaassa. Apurahan lisäksi voidaan rahoittaa matkakuluja, jotka merkitään hakulomakkeelle kohtaan Matkakulut. Jos tutkija ja hänen perheensä ovat ulkomailla vähintään kuusi kuukautta, myös perheen matkakuluihin voi hakea rahoitusta.

Tämä rahoitus ei noudata kokonaiskustannusmallia. Se maksetaan sopimuksesta riippuen apurahana joko suoraan tutkijan omalle tilille tai määrärahana suorituspaikan taloushallinnon kautta.

Apurahojen mitoituksessa on otettu huomioon apurahansaajan tarve järjestää eläke-, tapaturma- ja henkivakuutusturvansa. Katso lisätietoja apurahansaajan vakuutusturvan järjestämisestä Melan verkkosivuilta > Apurahansaajat ja apurahojen verotuksesta verottajan verkkosivuilta kohdassa Apurahat ja verottajan muistiosta 27.1.2010 Uusi yliopistolaki ja kansainväliset tilanteet.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?