Hyvä tieteellinen käytäntö

Suomen Akatemia edellyttää tutkimushankkeissaan sitoutumista avoimeen tieteelliseen julkaisemiseen ja kehottaa rahoittamiaan tutkijoita avaamaan tutkimusaineistonsa oman tieteenalansa kannalta tärkeässä arkistossa. Akatemia edellyttää, että tutkijat jo rahoitusta hakiessaan sisällyttävät tutkimussuunnitelmaansa lyhyen julkaisu- ja aineistonhallintasuunnitelman. Lue lisää avoimesta tieteestä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK on vuonna 2012 laatinut yhdessä suomalaisen tiedeyhteisön kanssa tutkimuseettiset ohjeet hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausten käsittelemisestä. Suomen Akatemia on sitoutunut näiden ohjeiden noudattamiseen.

Suomen Akatemia ottaa huomioon kestävän kehityksen periaatteet tutkimusrahoitustoiminnassaan. Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen tavoitteet kattavat laajasti yhteiskunnan eri alueita. Akatemia rahoittaa tutkimusta kaikilla tieteenaloilla ja edistää tätä kautta näiden tavoitteiden toteutumista.

Suomen Akatemian rahoittaman hankkeen tulosten omistus- ja käyttöoikeuksista (IPR) tulee sopia hankkeen osapuolten kanssa. Sopimukset on parasta tehdä kirjallisesti ja mahdollisimman pian rahoituspäätöksen jälkeen. Samoin osapuolten tulisi hankkeen käynnistyessä sopia hankkeen käyttämien aineistojen omistus- ja käyttöoikeuksista.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?