Hakemuksen osat ja niiden ohjeet – tutkijalle ja tutkimusryhmälle

Hakemus koostuu Akatemian verkkoasioinnissa täytettävistä lomakkeista sekä pdf-muodossa jätettävistä hakemuksen liitteistä. Hakijalla on oikeus jättää hakemuksensa suomeksi tai ruotsiksi. Hakemukset pyydetään kuitenkin jättämään englanniksi, koska hakemukset arvioidaan kansainvälisesti.

Hakemuksen osat ja niiden sisältö verkkoasioinnissa (SARAssa)

Henkilötiedot (Personal data)

 • Henkilötiedot
 • Tutkinnot (viimeisin ensimmäisenä), lisätiedot-kohtaan voi täyttää esim. tietoja vanhempainvapaasta
 • Dosentuurit ja professuurit

Ansioluettelo (CV)

Konsortion osapuolet (jos kyseessä konsortiohakemus) (Consortium parties)

Yleiskuvaus (General information)

 • Suorituspaikan tiedot
 • Tutkimushankkeen nimi englanniksi ja suomeksi / ruotsiksi
 • Tutkimusalat (vähintään yksi, enintään viisi). Tutustu tutkimusaloihin.
 • Asiasanat englanniksi ja suomeksi / ruotsiksi

Abstrakti (Abstract)

 • Enimmäispituus on 2500 merkkiä välilyönteineen
 • Lyhyesti tutkimuksen tieteelliset ja yhteiskunnalliset tavoitteet, tutkimusmenetelmät, aineisto, odotettavat tulokset ja vaikuttavuus
 • Lue lisää abstraktista

Tutkimussuunnitelma (Research plan)

Tärkeimmät julkaisut (Most relevant publications)

 • Enintään kymmenen hankkeen kannalta tärkeintä omaa julkaisuasi, konsortiohankkeilta yhteensä enintään 20 julkaisua
 • Julkaisuja voi hakea VIRTA-julkaisutietopalvelusta, tutustu palveluun. Katso myös verkkoasioinnin ohje.
 • Julkaisuja voi syöttää myös suoraan. Pakolliset tiedot: tekijä(t), julkaisun otsikko, julkaisuvuosi ja sarjan/lehden nimi sekä julkaisutyyppi (ei näytetä hakemuksen PDF-versiossa)

Liikkuvuus,akatemiahankkeet, suunnatut akatemiahankkeet ja akatemiaohjelmat (Mobility)

 • Hankkeessa suunniteltu kansallinen ja kansainvälinen liikkuvuus eriteltynä henkilöittäin
 • Katso lisätietoja: Liikkuvuus

Liikkuvuus, akatemiatutkijat ja tutkijatohtorit (Mobility)

 • Liikkuvuusedellytys (Mobility requirement): Tohtorin tutkinnon jälkeen hakijalla tulee olla vähintään kuuden kuukauden kansallinen tai kansainvälinen liikkuvuusjakso, joka tulee perustella hakemuksessa tai hän vaihtaa tutkimusympäristöä. Katso lisätietoja liikkuvuusedellytyksestä.
  • Perustelut, mikäli liikkuvuusedellytyksestä poiketaan COVID-19-epidemian vuoksi. Todistus liikkuvuusedellytyksen estymisestä liitetään haun päätyttyä hakemuksen lisätietoihin.
  • Muu liikkuvuusjakso tohtorin tutkinnon jälkeen
  • Hankkeen aikana suunniteltu liikkuvuusjakso ja miten se tukee tutkimuksen toteuttamista
  • Katso lisätietoja liikkuvuudesta.

Yhteistyötahot (Collaborators).

 • Hankkeen yhteistyötahot eriteltynä (nimi, organisaatio, maa, pyydettäessä yhteistyön kuvaus lyhyesti)
 • Yhteistyötahojen keskeiset ansiot hankkeen kannalta sekä perustelut heidän valinnoilleen kuvataan tutkimussuunnitelmassa kohdassa 3.2
 • Tarvittaessa hakemukseen voi liittää yhteistyösitoumuksen. Lue ohjeet yhteistyösitoumuksen sisällöstä.

Yhteydet (Affiliations)

Tutkimusetiikka (Research ethics)

 • Tutkimushankkeen eettinen lupa (kyllä/ei).
 • Tutkimusvilppiin syyllistyminen (kyllä/ei). Jos hakija on edellisen kolmen vuoden aikana todetusti syyllistynyt tutkimusvilppiin, Akatemia jättää hakemuksen käsittelemättä (tutkimatta).
 • Tutkimuseettiset kysymykset kuvataan tutkimussuunnitelman kohdassa 4.1.
 • Tutustu eettisiin näkökulmiin

Hankkeen rahoitus, kokonaiskustannusmalli (Funding for the project)

 • Hankkeen rahoitus on kokonaiskustannusmallin mukainen. Akatemian rahoitusosuus tutkimuskuluista on enintään 70 prosenttia.
 • Ennen kuin voit täyttää kustannusarviota sinun tulee valita suorituspaikka Yleiskuvaus-välilehdellä.
 • Suorituspaikka ylläpitää seuraavia kertoimia: tehollinen työaika, henkilösivukulut, yleiskustannusosuus ja arvonlisävero (ALV).
 • Ilmoita rahoituskausi
 • Ilmoita palkat ja muut kustannukset
 • Ilmoita hankkeen muut rahoittajat ja rahoitusosuudet. Jos saat hakemuksen jättämisen jälkeen muualta rahoitusta Akatemiasta haettuun tarkoitukseen, sinun tulee viipymättä ilmoittaa tästä Akatemialle.
 • Perustele haettava rahoitus. Kiinnitä huomiota kustannusarvion realistisuuteen.
 • Budjetointiosion tekemisessä saat apua oman suorituspaikkasi hallinnosta. Tarkemmat ohjeet koskien rahoitusta on esitetty hakuilmoituksen kohdassa ”Haettava rahoitus ja rahoituskausi”.
 • Suorituspaikan sitoumus. Varmista suorituspaikkasi (yleensä yliopisto tai tutkimuslaitos) sitoutuminen hankkeeseen suorituspaikan oman ohjeen mukaisesti. Lue lisää suorituspaikan sitoumuksesta.

Hankkeen rahoitus 100 % Kokonaiskustannusmallin mukainen, (Funding for the project) –

 • Hankkeen rahoitus on kokonaiskustannusmallin mukainen. Akatemian rahoitusosuus tutkimuskuluista on täysimääräistä.
 • Ennen kuin voit täyttää kustannusarviota sinun tulee valita suorituspaikka Yleiskuvaus-välilehdellä.
 • Suorituspaikka ylläpitää seuraavia kertoimia: tehollinen työaika, henkilösivukulut, yleiskustannusosuus ja arvonlisävero (ALV).
 • Ilmoita rahoituskausi
 • Ilmoita palkat ja muut kustannukset
 • Ilmoita hankkeen muut rahoittajat ja rahoitusosuudet. Jos saat hakemuksen jättämisen jälkeen muualta rahoitusta Akatemiasta haettuun tarkoitukseen, sinun tulee viipymättä ilmoittaa tästä Akatemialle.
 • Perustele haettava rahoitus. Kiinnitä huomiota kustannusarvion realistisuuteen.
 • Budjetointiosion tekemisessä saat apua oman suorituspaikkasi hallinnosta. Tarkemmat ohjeet koskien rahoitusta on esitetty hakuilmoituksen kohdassa ”Haettava rahoitus ja rahoituskausi”.
 • Suorituspaikan sitoumus. Varmista suorituspaikkasi (yleensä yliopisto tai tutkimuslaitos) sitoutuminen hankkeeseen suorituspaikan oman ohjeen mukaisesti. Lue lisää suorituspaikan sitoumuksesta.

Hankkeen rahoitus, apuraha liikkuvuus Suomeen -haussa (Funding for the project)

 • Ennen kuin voit täyttää kustannusarviota sinun tulee valita suorituspaikka Yleiskuvaus-välilehdellä.
 • Suomalainen suorituspaikka ylläpitää seuraavia kertoimia: tehollinen työaika, henkilösivukulut, yleiskustannusosuus ja arvonlisävero (ALV).
 • Ilmoita rahoituskausi. Rahoituskausi on yleensä kahden vuoden ajanjakso, jolloin rahoitus on käytettävissä. Tutkimussuunnitelmassa kerrotaan vierailun suunniteltu ajankohta (7-360 vrk)
 • Apuraha
 • Muut kustannukset
 • Perustele haettava rahoitus. Kiinnitä huomiota kustannusarvion realistisuuteen.
 • Suorituspaikan sitoumus (tarvittaessa). Varmista suorituspaikkasi (yleensä yliopisto tai tutkimuslaitos) sitoutuminen hankkeeseen suorituspaikan oman ohjeen mukaisesti. Lue lisää suorituspaikan sitoumuksesta.

Palkka (Salary) – akatemiaprofessorit ja akatemiatutkijat

 • Rahoituskausi viisi vuotta alkaen 1.9.
 • Palkka on hakuilmoituksen mukainen
 • Akatemiaprofessorin ja akatemiatutkijan tehtävissä haetaan rahoitusta omaan palkkaan.
 • Suorituspaikan sitoumus. Varmista suorituspaikkasi (yleensä yliopisto tai tutkimuslaitos) sitoutuminen hankkeeseen suorituspaikan oman ohjeen mukaisesti. Lue lisää suorituspaikan sitoumuksesta.

Tutkimuskulut – akatemiaprofessorit ja akatemiatutkijat (Research costs)

 • Tehtäväkauden alustava budjetti perusteluineen myöhemmin haettavista tutkimusmäärärahoista ja perustelut haettavalle rahoitukselle. Kiinnitä huomiota kustannusarvion realistisuuteen.
 • Akatemian rahoitusosuus tutkimuskulujen kokonaiskustannuksista on enintään 70 prosenttia
 • Akatemiaprofessorin tehtävän tutkimuskulujen myönnöksi Akatemia on mitoittanut enintään 220 000 euroa vuodessa.
 • Tutkimusryhmän palkat ja muut kustannukset

Vastuullisen johtajan palkkaus (Salary cost for PI)

 • Perustele, jos vastuullisen johtajan palkkauskuluja sisältyy rahoitussuunnitelmaan
 • Hankkeen vastuulliselle johtajalle voi hakea rajoitetusti palkkausta: johtamiseen ja/tai tutkimuksen tekemiseen.
 • Jos vastuullisella johtajalla ei ole pysyvää palvelussuhdetta, suunnitelma hänen palkkauksestaan rahoituskauden aikana.
 • Ohjeet vastuullisen johtajan palkkauksesta löydät hakuilmoituksen kohdasta Haettava rahoitus ja rahoituskausi

Kliinisen tutkijan työaikajärjestelyt (Work-time arrangements)

 • Hankkeen aikana tapahtuva kliininen työ ja sen suorituspaikka

Julkinen kuvaus (Public description)

 • Enimmäispituus 1000 merkkiä välilyönteineen
 • Tutkimushankkeen yleistajuinen ja selkeä kuvaus englanniksi ja suomeksi / ruotsiksi
 • Akatemia käyttää julkista kuvausta hankkeesta tiedottamiseen. Julkinen kuvaus tallentuu myös kansalliseen tutkimustietovarantoon, josta tietoa jaetaan Suomessa tehtävästä tieteellisestä tutkimuksesta.
 • Lue ohjeet julkisen kuvauksen kirjoittamiseen.

Valtuutus (Authorisation)

 • Voit valtuuttaa toisen henkilön tekemään osia hakemuksesta puolestasi tai katselemaan hakemustasi.
 • Aloita valtuutus kirjoittamalla hänen nimeään varattuun kenttään.
 • Valtuutettavan henkilön täytyy olla rekisteröitynyt verkkoasioinnissa (SARA) käyttäjäksi.
 • Muokkausoikeuden saanut valtuutettu henkilö pääsee muokkaamaan niitä hakemuksen/raportin kenttiä, joihin hänelle on annettu muokkausoikeus. Yhtä aikaa ei voi samalle kentälle valtuuttaa useampia henkilöitä etkä voi itse valtuutuksen aikana muokata kenttää.
 • Älä valtuuta itseäsi
 • Valtuutuksen tekniset ohjeet löydät verkkoasioinnin ohjeista.

Väliraportti

Liitteet (Appendices)

 • Alla oleva esimerkki on akatemiahankkeen liitteistä sekä yksittäiselle hankkeelle että konsortiohankkeelle

A. Yksittäinen hankehakemus (ei konsortio):

 • Liitteiden tulee olla PDF-tiedostoja.

        Pakolliset liitteet

        Tapauskohtaiset liitteet

B. Konsortion hakemus

 • Liitteiden tulee olla PDF-tiedostoja

Konsortion johtajan liitteet

Pakolliset liitteet:

Tapauskohtaiset liitteet:

Konsortion osahankkeen johtajan liitteet

Pakolliset liitteet:

Tapauskohtaiset liitteet

Jätä hakemus (Submit Application)

 • Hakemuksen voi jättää, kun kaikki tarvittavat tiedot on täytetty tai liitetty välilehdillä
 • Punainen varoituskolmio välilehdellä kertoo, jos jotain pitää vielä täydentää
 • Jätettyä hakemusta voi täydentää hakuajan aikana. Tallennus korvaa vanhan version.
 • Hakuajan jälkeen hakemuksen täydennystä on pyydettävä Akatemiasta hakuilmoituksessa olevilta yhteyshenkilöiltä

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?