Aiesuunnitelma: akatemiaprofessori

Aiesuunnitelman pituus on enintään 6 sivua.  Lähdeluetteloa (enintään kaksi sivua) ei lasketa aiesuunnitelman pituuteen mukaan. Fontti on Times New Roman 12 pt, riviväli 1,15 ja marginaalit 20 mm.  Lähdeviitteet on lisättävä suoraan tekstiin (tekijä etc. vuosiluku). Sivun alaviitteitä ei voi käyttää.

Aiesuunnitelman rakenne:

Hakijan ja hankkeen tiedot

  • hankkeen nimi
  • hakijan nimi
  • tutkimustyön suorituspaikka

Tutkimuksen ydinajatus ja toteutus

  • tausta ja tavoitteet
  • odotettavissa olevat tulokset sekä tieteellinen vaikuttavuus
  • läpimurtopotentiaali (tieteen uudistuminen)
  • toteutus ja aikataulu
  • aineistot ja tutkimusmenetelmät
  • kuvaus tutkimusryhmästä sekä mahdollinen kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö

Lähdeluettelo

Aiesuunnitelma liitetään hakemukseen sähköisessä asioinnissa. Nimeä liitetiedosto seuraavasti: sukunimesi_intent.

Akatemiaprofessorin tehtävän aiehakemus koostuu Akatemian verkkoasioinnissa (SARA) täytettävistä lomakkeista sekä pdf-muodossa jätettävistä liitteistä kuten aiesuunnitelmasta.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?