Uudistuksen aikataulu

Uuden akatemiatutkijan tehtävän rahoitusmuoto otetaan käyttöön syyshaussa 2022.

Nykyisiin tutkijatohtorin ja akatemiatutkijatehtävien rahoituksiin sekä nuorelle tutkijasukupolvelle erityisesti tarkoitettuun osuuteen akatemiahankerahoituksessa ei enää avata uusia hakuja. Tänä vuonna tai aiemmin aloittaneet tutkijatohtorit, akatemiatutkijat ja nuoren tutkijasukupolven akatemiahankerahoitetut jatkavat entisin ehdoin rahoituskauden loppuun.

Akatemia kävi helmi-maaliskuun 2022 aikana keskusteluja sidosryhmiensä kanssa uudistuksen keskeisistä tavoitteista ja uuden akatemiatutkijarahoitusmuodon pääpiirteistä. Keskustelujen ja kuulemisten perusteella päätettiin, että poikkeuksellisesti ja kertaluonteisesti ensimmäisellä hakukerralla rahoitusta voi hakea tutkija, jonka ensimmäisestä tohtorin tutkinnosta on hakuajankuukauden päättyessä kulunut vähintään 2 ja enintään 9 vuotta. Syyshausta 2023 alkaen hakukelpoisuus on 2–7 vuotta ensimmäisestä tohtorintutkinnosta.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?