Taustaa

Akatemian syyskuussa 2021 käynnistämä hanke nuoren tutkijasukupolven rahoitusmuotojen uudistamiseksi on edennyt toteutusvaiheeseen. Hankkeessa selvitettiin, miten urallaan nopeasti edenneiden tutkijoiden rahoitusmuotoja voitaisiin kehittää kokonaisuutena.

Akatemialla oli aiemmin nuorelle tutkijasukupolvelle haettavissa tutkijatohtorin ja akatemiatutkijan rahoitusmuodot sekä osana akatemiahanke-rahoitusmuotoa nuorten akatemiahanke. Rahoitusmuodot on otettu käyttöön eri aikakausina ja niitä on kehitetty eri vaiheissa rahoitusmuotolähtöisesti.

Selvitystyön perusteella nuorelle tutkijasukupolvelle tarkoitettujen rahoitusmuotojen kokonaisuus koettiin monimutkaiseksi ja hallinnollisesti tarpeettoman raskaaksi. Erityisesti kuormitusta niin tutkimusorganisaatioissa, hakijoiden keskuudessa kuin hallintovirastossa aiheuttivat akatemiatutkijan tehtävän vaatimat useat hakemukset ja rahoituspäätökset, liikkuvuusedellytyksen täyttäminen ja tulkinta, rahoituksen käytön joustamattomuus sekä epätarkoituksenmukaista työtä kaikissa toimijoissa aiheuttava hakemusten hyväksymisprosentin matala taso. Uudistuksen tavoitteeksi otettiin yksinkertaistaa ja joustavoittaa nuoren tutkijasukupolven rahoitusta.

Akatemian hallitus päätti kokouksessaan 4.2.2022 valmistella uudistuksen, jossa nykyisestä tutkijatohtorin ja akatemiatutkijatehtävien rahoituksista sekä nuorelle tutkijasukupolvelle erityisesti tarkoitetusta osuudesta akatemiahankerahoituksessa luovutaan ja tilalle luodaan uudistettu akatemiatutkijarahoitus. Seuraavaksi päätettiin uudistetun akatemiatutkijan tehtävän pääperiaatteista 16.3.2022, ja 25.4.2022 päätettiin rahoitusmuodon yksityiskohtaiset tavoitteet, periaatteet ja rahoituspäätösten perusteet.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?